KIỂM SOÁT TÀI SẢN DOANH NGHIỆP Ngăn ngừa thất thoát!

KIỂM SOÁT TÀI SẢN DOANH NGHIỆP Ngăn ngừa thất thoát!

Là người lãnh đạo doanh nghiệp, bạn luôn trong tâm trạng bất an về những rủi ro thất thoát tài sản tại doanh nghiệp: Làm sao tiền mặt được kiểm soát hiệu quả nhằm tránh việc “tiền không cánh mà bay”? Làm thế nào giảm thiểu tình trạng “bị chiếm dụng vốn” hoặc thất thoát hàng tồn kho? Thực tế hiện nay tại doanh nghiệp bạn là việc kiểm soát tài sản chủ yếu dựa vào tình cảm và lòng tin ở nhân viên. Dù đây là yếu tố cần nhưng chưa đủ trong hệ thống kiểm soát, bởi nếu nhân viên “dứt áo ra đi”, tài sản của doanh nghiệp bạn cũng có thể “cuốn gói” theo nhân viên lúc nào không biết !

 

Những trăn trở băn khoăn của bạn sẽ được tháo gỡ trong khóa học này.

Đối tượng tham dự

Khóa học (là một phần của chương trình đào tạo Quản trị Tài chính – Kế toán) được biên soạn dành các nhà quản lý  của doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung vào:

  • Chủ doanh nghiệp
  • Quản lý cấp cao như các Giám đốc, Phó giám đốc

Mục tiêu khóa học

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có khả năng:

  • Xác định các loại tài sản của doanh nghiệp;
  • Nắm vững cấu trúc và hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ;
  • Thiết kế các hoạt động kiểm soát tài sản;
  • Ứng dụng kiểm soát tài sản một cách hiệu quả.

Thời lượng khóa học

Khóa học thực hiện trong 1 ngày (hoặc 02 buổi)

Nội dung khóa học

 

Chủ đề Nội dung Kết quả đạt được
1.Các loại tài sản trong doanh nghiệp ·             Định nghĩa và việc ghi nhận tài sản trong doanh nghiệp

·             Phân loại tài sản

·             Xác định và phân loại rõ các loại tài sản trong doanh nghiệp để định hướng kiểm soát phù hợp
2. Hệ thống kiểm soát nội bộ (về tài sản) ·             Các yếu tố của các yếu tố trong hệ thống kiểm soát nội bộ:

–          Môi trường kiểm soát

–          Đánh giá rủi ro

–          Hoạt động kiểm soát Giám sát

–          Thông tin – truyền thông

·             Xác định được:

–          Các yếu tố cần cần có cho một hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm bảo vệ tài sản của doanh nghiệp

–          Vai trò của các yếu tố này để định hướng việc thiết lập hệ thống tại doanh nghiệp vận hành một cách hiệu quả

3. Hoạt động kiểm soát tài sản ·             Các nguyên tắc chung trong kiểm soát tài sản

·             Thiết lập hoạt động kiểm soát các loại tài sản:

–          Tiền

–          Khỏan phải thu

–          Hàng tồn kho

–          Tài sản cố định

·             Thiết kế các biện pháp,  thủ tục hợp lý để bảo vệ các loại tài sản khác nhau của doanh nghiệp
4. Những lưu ý để hoạt động kiểm soát tài sản hiệu quả ·             Hạn chế và khắc phục hạn chế của các hoạt động kiểm soát tài sản ·             Xác định các hạn chế để có biện pháp khắc phục khi thiết kế và ứng dụng thủ tục kiểm soát tài sản

Phương pháp giảng dạy

Phương pháp giảng dạy dựa trên cách tiếp cận giải quyết vấn đề, thực hành và phát huy tối đa tính chủ động của học viên. Trong quá trình học, học viên được khuyến khích liên hệ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp để phát hiện ra các vấn đề tồn tại. Vấn đề của học viên sẽ được phân tích trên lớp và sử dụng như các ví dụ minh họa sống động. Học viên sẽ thực hành các kỹ năng ngay tại lớp. Với vai trò là người dẫn dắt và hỗ trợ, giảng viên sẽ vận dụng phương pháp học tương tác để học viên chủ động tiếp nhận kỹ năng mới, thông qua những hoạt động như thảo luận nhóm, diễn vai, trò chơi, .v.v… Các bài tập ứng dụng là những gợi ý để học viên xây dựng kế hoạch hành động cá nhân để áp dụng tại doanh nghiệp của mình sau khóa học.

Giảng viên

Là những người đã có nhiều năm trải nghiệm quản lý trong lĩnh vực Quản trị Tài chính – Kế toán và được Business Edge huấn luyện phương pháp giảng dạy theo công nghệ của Úc.