Khách hàng Bí Mật

Khách hàng Bí Mật

Dự ánKhách hàng mậtkênh MT – tháng 1/ 2014 đến 02/ 2016.

Đánh giá thường xuyên (hàng tháng) đối với năng lực, thái độ và kiến thức tư vấn bán hàng của toàn bộ nhân viên tư vấn bán hàng tại các siêu thị trên toàn quốc (600 nhân viên tại 85 siêu thị trên 20 tỉnh thành)

Dự ánKhách hàng mậtkênh DT- tháng 12/ 2014 – đến 2/ 2015

Đánh giá năng lực, thái độ và kiến thức tư vấn bán hàng của toàn bộ nhân viên tư vấn bán hàng tại kênh DT toàn quốc (89 nhân viên SA tại ba miền Bắc Trung Nam)

Dự án Auditing sản phẩm TRESeme – tháng 1- 2/ 2015

Dịch vụ audit nhằm đánh giá hiệu quả chương trình marketing và sales chiến dịch TRESeme tại 500 cửa hàng kênh bán lẻ tại nội Hồ Chí Minh

Khách hàng khác

Công ty Vách ngăn công nghiệp Vĩnh Tường –  2012 2013, 2014, 2015

“Chương trình “Đo lường mức độ hài lòng và cảm nhận về dịch vụ, sản phẩm của Vĩnh Tường” trên các tỉnh thành lớn của Việt nam (Tp. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng nai, Đà Nẵng, Hà Nội)

“Chương trình Khảo sát đánh giá ”Sức khỏe Thương hiệu Vĩnh Tường” trong 2013 trên các tỉnh thành lớn của Việt nam (Tp. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng nai, Đà Nẵng, Hà Nội)

Công ty Atlantic Commodity, Thụy 2013

“Dự án khảo sát nông dân trồng Cà phê” tại  huyện tỉnh Lâm đồng

Công ty TNHH Thang máy OTIS Vietnam trong 2011 – 2012

“Đánh giá sức khỏe Thương hiệu” của OTIS Brands ở Vietnam và “triển khai chương trình truyền thông (P.R) cho OTIS”