SỬ DỤNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH “Tầm soát” sức khỏe tài chính cho doanh nghiệp

SỬ DỤNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH “Tầm soát” sức khỏe tài chính cho doanh nghiệp

Bạn là nhà quản lý doanh nghiệp, không phải là “dân trong nghề” tài chính. Bạn gặp khó khăn trong việc hiểu các báo cáo tài chính (BCTC) như: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ v.v… Bạn cảm thấy ngán ngẩm khi chạm trán với những con số khô khan và khó nuốt. Nhưng…

 

Chính những con số trong BCTC lại là những “con số biết nói” giúp doanh nghiệp hiểu rõ và nâng cao sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Hãy khám phá chúng thông qua khóa học này.

Đối tượng tham dự

Khóa học được thiết kế dành cho các chủ, các nhà quản lý cấp cao trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, bao gồm:

  • Hội đồng quản trị
  • Ban giám đốc

Mục tiêu khóa học

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có khả năng:

  • Hiểu rõ bản chất của các yếu tố trong các báo cáo tài chính cơ bản.
  • Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp.
  • Sử dụng thông tin kế toán để đưa ra những quyết định hiệu quả như phân bổ khấu hao, vay tín dụng v.v..

Thời lượng khóa học

Khóa học thực hiện trong 1 ngày (hoặc 02 buổi).

Nội dung khóa học

Chủ đề Nội dung Kết quả đạt được
1. Vai trò kế tóan trong việc ra quyết định quản lý ·       Thông tin kế toán và việc ra quyết định

·       Phân loại thông tin kế toán

 

·       Xác định những thông tin kế toán có thể gúp gì trong các quyết định quản lý
2. Các báo cáo tài chính cơ bản ·       Hệ thống báo cáo tài chính

·       Bảng cân đối kế toán

·       Báo cáo Kết quả kinh doanh

·       Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ

·       Thuyết minh báo cáo tài chính

·       Hiểu rõ ý nghĩa của các thông tin trong từng BCTC cơ bản nhằm định hướng ra quyết định hiệu quả hơn

·       Có khả năng điều chỉnh việc thiết lập BCTC để phục vụ mục đích quản lý tốt hơn

3. Phân tích sơ lược tình hình tài chính. ·       Kỹ thuật phân tích

·       Lựa chọn các tiêu chuẩn so sánh

·       Đánh giá chung

·       Phân tích khả năng sinh lợi

·       Phân tích khả năng thanh toán

·       Phân tích rủi ro tài chính

·       Các hạn chế của phân tích báo cáo tài chính

·       Đánh giá được tình hình tài chính của bản thân doanh nghiệp thông qua những chỉ số cơ bản

·       Định hướng ra quyết định để cải thiện tình hình tài chính

Phương pháp giảng dạy

Phương pháp giảng dạy dựa trên cách tiếp cận giải quyết vấn đề, thực hành và phát huy tối đa tính chủ động của học viên. Trong quá trình học, học viên được khuyến khích liên hệ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp để phát hiện ra các vấn đề tồn tại. Vấn đề của học viên sẽ được phân tích trên lớp và sử dụng như các ví dụ minh họa sống động. Học viên sẽ thực hành các kỹ năng ngay tại lớp. Với vai trò là người dẫn dắt và hỗ trợ, giảng viên sẽ vận dụng phương pháp học tương tác để học viên chủ động tiếp nhận kỹ năng mới, thông qua những hoạt động như thảo luận nhóm, diễn vai, trò chơi, .v.v… Các bài tập ứng dụng là những gợi ý để học viên xây dựng kế hoạch hành động cá nhân để áp dụng tại doanh nghiệp của mình sau khóa học.

Giảng viên

Là những người đã có nhiều năm trải nghiệm quản lý trong lĩnh vực Quản trị Tài chính – Kế toán và được Business Edge huấn luyện phương pháp giảng dạy theo công nghệ của Úc.