“Truyền thông – Thuốc nào chữa bệnh ‘truyền mà không thông’?”

“Truyền thông – Thuốc nào chữa bệnh ‘truyền mà không thông’?”

Đối tượng tham dự

Khóa học này được thiết kế dành riêng cho chủ doanh nghiệp và nhà quản lý cấp cao trong doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, những người có trách nhiệm hoạch định chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp. Người học sẽ dễ dàng tiếp thu và áp dụng kiến thức hơn nếu đã học qua khóa “Marketing – Đấu Tiền hay đấu Trí?”

Mục tiêu khóa học

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng tốt hơn để:

  • Nắm vững các nguyên tắc giúp truyền thông hiệu quả,
  • Thiết kế một thông điệp gây ấn tượng và lựa chọn các công cụ truyền thông hợp lý,
  • Lập kế hoạch thực thi chiến lược truyền thông
  • Biết cách đánh giá hiệu quả truyền thông.

Thời lượng khóa học

Khóa học thực hiện trong 2 ngày hoặc 4 buổi tối.

Nội dung khóa học

Chủ đề Nội dung Kết quả đạt được
1. Truyền thông để làm gì? Vai trò, mục tiêu, nguyên tắc của truyền thông ·         Xác định vai trò và mục tiêu của truyền thông

·         Giải thích các nguyên tắc giúp truyền thông hiệu quả

2. Xây dựng chiến lược truyền thông như thế nào? 4 bước xây dựng chiến lược truyền thông ·         Giải thích các bước xây dựng chiến lược truyền thông

·         Mô tả cách thiết kế một thông điệp hiệu quả

·         Lựa chọn các công cụ truyền thông phù hợp

3.Triển khai chiến lược truyền thông bằng cách nào? ·         Lập và phân chia ngân sách

·         Lập kế hoạch và triển khai họat động truyền thông

·         Ra đề bài cho các đại lý/công ty quảng cáo/tiếp thị

Giải thích cách thức triển khai chiến lược truyền thông thông qua việc chuẩn bị ngân sách, lập kế hoạch và đặt hàng cho các công ty quảng cáo, tiếp thị.
4. Làm sao để biết truyền thông có hiệu quả hay không? Các tiêu chí và cách thức đánh giá hiệu quả truyền thông Lựa chọn các tiêu chí và cách thức phù hợp để đánh giá hiệu quả truyền thông

 

Phương pháp giảng dạy

Phương pháp giảng dạy dựa trên cách tiếp cận theo hướng giải quyết vấn đề và phát huy tối đa tính chủ động của học viên. Trước khóa học, học viên được khuyến khích nêu ra những vấn đề của doanh nghiệp liên quan đến chủ đề khóa học trong Phiếu Thông tin Học viên. Trong khóa học, với vai trò là người dẫn dắt và hỗ trợ, giảng viên sẽ vận dụng phương pháp học tương tác để các học viên chia sẻ và đúc kết các kiến thức và kinh nghiệm hữu ích thông qua những hoạt động học như thảo luận nhóm, diễn vai, trò chơi, v.v… Đồng thời học viên được hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động cá nhân để thực thi giải pháp cho doanh nghiệp của mình.

 

Giảng viên

Là những người đã có nhiều năm trải nghiệm quản lý trong lĩnh vực marketing và được Business Edge huấn luyện phương pháp giảng dạy theo công nghệ của Úc.