CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG “PHÁT HUY LỢI THẾ CẠNH TRANH”

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG “PHÁT HUY LỢI THẾ CẠNH TRANH”

Một số người cho rằng chăm sóc khách hàng là nhiệm vụ của những nhân viên trực tiếp làm việc với khách hàng (ví dụ nhân viên Marketing hoặc nhân viên bán hàng); hoặc chăm sóc khách hàng chỉ liên quan đến vấn đề giao tiếp với khách hàng – những người mua và sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp; vì thế việc nâng cao chất lượng dịch vụ và giữ chân khách hàng là vấn đề nan giải đối với các doanh nghiệp. Có cách nào để khách hàng bạn thấy hình ảnh chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp bạn vượt xa các đối thủ?

Hãy tham gia khóa học “Chăm sóc khách hàng – Để Phát huy lợi thế cạnh tranh!”

I.      Đối tượng học viên

Khóa “Chăm Sóc Khách Hàng” được soạn thảo dành cho mọi đối tượng trong doanh nghiệp, không riêng gì các cấp quản lý mà ngay cả các nhân viên với quan niệm rằng tất cả mọi người trong doanh nghiệp đều phải coi trọng và thực hiện việc chăm sóc khách hàng.

II.    Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên sẽ có thể:

  1. Giải thích lý do vì sao phải chăm sóc khách hàng;
  2. Nhận dạng được ai là khách hàng của doanh nghiệp;
  3. Nêu được vai trò của cấp lãnh đạo trong doanh nghiệp về vấn đề chăm sóc khách hàng;
  4. Áp dụng được một số biện pháp để phục vụ khách hàng tốt hơn.

III.   Cấu trúc khóa học

Phần 1 – Tầm quan trọng của khách hàng

Phần 2 – Nhận dạng khách hàng

Khách hàng là ai?

Ai quan trọng hơn: khách hàng hay nhân viên?

Phần 3 – Làm thế nào để chăm sóc khách hàng

Thế nào là chăm sóc khách hàng

Ba yếu tố trụ cột để thỏa mãn khách hàng

Phần 4 – Quản lý để chăm sóc khách hàng

Công thức chuỗi chất lượng

Vai trò của nhà quản lý

Yếu tố con người trong CSKH

Thực hiện CSKH

IV.    Phương pháp đào tạo

Giảng viên sẽ áp dụng các phương pháp đào tạo sau đây trong khóa học:

  • Thảo luận mở (Open Discussion)
  • Nghiên cứu tình huống (Case Study)
  • Diễn vai (Role Play)
  • Thuật não công (Brainstorm)
  • Thuyết giảng ngắn (Mini-lecture)