“ Tuyển dụng các vị trí quản lý chủ chốt – làm sao khỏi ‘tiền mất, tật mang’?”

“ Tuyển dụng các vị trí quản lý chủ chốt – làm sao khỏi ‘tiền mất, tật mang’?”

Nhận thức được nhân lực cũng là yếu tố cạnh tranh sống còn của doanh nghiệp trên thương trường, các ông chủ doanh nghiệp Việt Nam ngày nay sẵn sàng chịu tốn kém để “săn” nhân tài, nhưng chẳng dễ chút nào! Lúc thì “nhìn nhầm” người làm “tiền mất, tật mang”! Lúc thì chọn được đúng người rồi, nhưng khổ nỗi họ đến không được bao lâu rồi lại đi, xem doanh nghiệp nhỏ như “bến đỗ tạm thời”! Có cách nào giải quyết nỗi lo này không?

Câu trả lời nằm trong khóa học này.

Đối tượng tham dự

Khóa học được thiết kế riêng cho chủ DN nhỏ và vừa tại VN, những người có trách nhiệm trong việc phỏng vấn và ra quyết định tuyển dụng nhân sự cho các vị trí quản lý chủ chốt.

Mục tiêu khóa học

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:

  • Định hướng chính sách tuyển dụng cho DN,
  • Sử dụng công cụ phỏng vấn hành vi vào thực tế doanh nghiệp,
  • Ra quyết định tuyển dụng đúng người,
  • Có chiến thuật thương lượng lương bổng và đãi ngộ hiệu quả.

Thời lượng khóa học                                                                                                          

Khóa học được thực hiện trong 2 ngày (tương đương với 4 buổi)

Nội dung khóa học

Chủ đề Noäi dung Kết quae đạt được
1. ĐỊnh hướng chính sách tuyển dụng cho DN Làm thế nào để quyết định các chính sách tuyển dụng cho DN? ·         Xác định cơ sở xây dựng chính sách tuyển dụng của DN
2. Kỹ thuật phỏng vấn hành vi ·         Giải thích sự phù hợp của kỹ thuật phỏng vấn hành vi đối với DNNVV tại Việt Nam

·         Mô tả các công cụ phỏng vấn hành vi

Vận dụng các công cụ phỏng vấn hành vi trực tiếp vào thực tế
3. Ra quyết định tuyển dụng ·         Kỹ năng ra quyết định tuyển chọn ứng viên cho vị trí quản lý chủ chốt

·         Các chiến thuật thương lượng lương bổng với ứng viên

·         Ra quyết định tuyển dụng đúng người cho vị trí quản lý chủ chốt

·         Thương lượng lương bổng với ứng viên sao cho vừa có được người phù hợp, vừa được sự hài lòng của cả đôi bên khi cộng tác

Phương pháp giảng dạy

Phương pháp giảng dạy dựa trên cách tiếp cận theo hướng giải quyết vấn đề và phát huy tối đa tính chủ động của học viên. Trước mỗi buổi giảng, học viên được khuyến khích nêu ra những vấn đề của doanh nghiệp liên quan đến chủ đề khoá học.  Trong khóa học, với vai trò là người dẫn dắt và hỗ trợ, giảng viên sẽ vận dụng phương pháp học tương tác để để cùng học viên giải quyết các vấn đề chính của doanh nghiệp thông qua những hoạt động như thảo luận nhóm, diễn vai, trò chơi, .v.v… Đồng thời học viên được hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động cá nhân để thực thi giải  pháp cho doanh nghiệp của mình.

 

Giảng viên

Là những người đã có nhiều năm trải nghiệm quản lý trong lĩnh vực nhân sự và được Business Edge huấn luyện phương  pháp giảng dạy theo công nghệ của Úc.

 

Các lợi ích sau khoá học

  • Học viên có cơ hội tham gia hội thảo do Business Edge tổ chức nhằm giải quyết những vướng mắc khi áp dụng những điều đã học vào thực tế công việc.
  • Một số doanh nghiệp sẽ được Business Edge chọn để đánh giá tác động sau đào tạo đem lại cho danh nghiệp.