Tag - chiến lược marketing

Tư vấn – Chiến lược Marketing

TOKYO DELI – Chuỗi nhà hàng Sushi Chiến lược Tiếp thị - Xây dựng thương hiệu Yêu cầu của dự án: Công ty liên doanh Trung Sơn thiết lập chuỗi nhà hàng sushi Tokyo Deli ở Việt Nam và mong muốn xây dựng hình ảnh và  bộ nhận diện thương hiệu Nhiệm vụ tư vấn: ISM tiến hành khảo sát khách hàng mục tiêu, thử sản phẩm và điều chỉnh thực đơn phù hợp các nhóm đối tượng tại TP.HCM ISM xây dựng [...]