GIỚI THIỆU CÔNG TY ISM

GIỚI THIỆU CÔNG TY ISM

ISM là một tổ chức đào tạo chuyên nghiệp đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh. ISM hợp tác đào tạo và cung cấp các khóa đào tạo năng lực quản lý, phát triển kinh doanh trong các lĩnh vực quản lý nhân sự, bán hàng, tiếp thị, quản lý-lãnh đạo, kỹ năng làm việc…
ISM là đối tác đào tạo được cấp chứng nhận của Business Edge – một tổ chức của Công ty Tài Chính Quốc tế IFC, World Bank – tập trung vào hỗ trợ phát triển năng lực cho khu vực doanh nghiệp tư nhân ở vùng Mekong.

1. SỨ MỆNH ĐÀO TẠO CỦA ISM
Sứ mệnh của ISM là: “Cầu nối cho việc ứng dụng các chuẩn mực quản trị, kinh doanh quốc tế vào thực tiễn ở Việt Nam, và thông qua hoạt động của ISM khách hàng sẽ đạt hiệu quả kinh doanh cao hơn”

2. PHƯƠNG CHÂM ĐÀO TẠO
Chúng tôi tin rằng Đào tạo sẽ đem lại hiệu quả tốt nhất khi học viên có thể ứng dụng những kiến thức, kỹ năng vào ngay nơi làm việc và trong công việc thực tế hàng ngày của họ.
Vì thế, hoạt động đào tạo của ISM không chỉ kết thúc khi trao chứng chỉ khóa học, mà ISM còn tiếp tục theo dõi các học viên của mình và việc ứng dụng của họ tại nơi làm việc theo yêu cầu của doanh nghiệp.
Với quan điểm đào tạo này, các giảng viên của ISM là những người có kiến thực và kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc về những lĩnh vực mà họ dẫn giảng trên khóa học. Thông qua những dự án tư vấn, thực tế công việc mà các giảng viên đã trải nghiệm qua tại các công ty lớn ở Việt nam.

3. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA ISM
o Đào tạo năng lực cán bộ quản lý và các chương trình năng lực làm việc chuyên nghiệp cho nhân viên
o Tư vấn Quản trị, Tái cấu trúc, Chiến lược kinh doanh, Chiến lược Tiếp thị

4. ĐỐI TÁC CỦA ISM
o Business Edge, MPDF, IFC – Tổ chức Tài chính Quốc Tế
o Better Work, IFC-ILO

o Viện Công Nghệ Châu Á AITCV
o Trung Tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ Doanh nghiệp BSA

5. THÀNH VIÊN NÒNG CỐT
Đội ngũ chuyên viên tư vấn và giảng viên của ISM có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn qua các hoạt động tư vấn và làm việc tại các công ty lớn hoạt động tại Việt Nam.
Đội ngũ giảng viên được đào tạo theo quy trình và tài liệu chuẩn của Úc thuộc dự án MPDF, trực thuộc IFC, Ngân Hàng Thế Giới. Họ là những người có nhiều năm kinh nghiệm quản lý, đào tạo, tư vấn trong lĩnh vực quản lý, kinh doanh, dịch vụ, sản xuất.
Tiêu chí lựa chọn giảng viên cho các khóa đào tạo của khách hàng theo:
• Kinh nghiệm phù hợp với công ty/ngành nghề
• Uy tín chuyên môn
• Kỹ năng dẫn dắt tốt

Các chuyên đề đào tạo:
 Kỹ năng Quản lý – lãnh đạo
 Quản lý cấp trung chứng chỉ Quốc tế – IMQ
 Quản lý nguồn nhân lực
 Teamwork and Team Building
 Phát triển kỹ năng cá nhân
 Chương trình Sales và Quản trị Marketing
 Quản trị – điều hành trong sản xuất
 Tài chánh kế toán dành cho nhà quản lý