“9 bước đến Marketing nhà nghề”

“9 bước đến Marketing nhà nghề”

Đối tượng tham dự

Trưởng phó phòng, nhân viên bộ phận marketing và kinh doanh trong các Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), mong muốn có được các kỹ năng, công cụ để xây dựng và triển khai một cách hiệu quả hơn các hoạt động marketing trong điều kiện DNNVV.

Mục tiêu khóa học

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng tốt hơn để:

  • Xây dựng chiến lược marketing cho một thương hiệu sản phẩm cụ thể,
  • Lên kế hoạch hoạt động marketing cho một giai đoạn nhấn định,
  • Giải thích được mối tương quan và bổ trợ cho nhau giữa các hoạt động trong kế hoạch,
  • Có các biện pháp theo dõi, lưu ý trong khi triển khai các hoạt động marketing,
  • Xác định cách đánh giá hiệu quả của các chương trình marketing,
  • Đề xuất với lãnh đạo chiến lược cạnh tranh và cách phân bổ ngân sách cho marketing một cách hợp lý.

Thời lượng khóa học

Khóa học thực hiện trong 7.5 ngày hoặc 15 buổi tối.

Nội dung khóa học

 

Chủ đề Nội dung Kết quả đạt được
Bước 1:

Để bắt đầu thành công bằng marketing (2 buổi)

§  Marketing thực sự là gì?

 

§  Giới thiệu chiến lược marketing

–       Sơ đồ các bước xây dựng chiến lược marketing

–       Định vị

–       Chiến lược marketing hỗn hợp

§  Giải thích được marketing thực sự là gì

§  Mô tả bức tranh tổng thể về chiến lược marketing

§  Xác định các vấn đề cần lưu ý để các hoạt động marketing đồng bộ và hiệu quả, tạo sức mạnh tổng lực cho DN

Bước 2:

Cơ hội marketing – Tìm cờ mà phất! (1 buổi)

§  Môi trường marketing là gì?

§  DN làm gì khi môi trường thay đổi?

–       Sử dụng công cụ SWOT

§  Phân tích môi trường marketing

§  Sử dụng công cụ SWOT để tìm các điểm mạnh yếu, cơ hội mối đe dọa cho DN

§  Giải thích cách rút ra các cơ hội và vấn đề chủ yếu cho DN

Bước 3 :

Cạnh tranh – Biết người biết ta… (1 buổi)

§  Các chiến lược cạnh tranh cơ bản

§  Các chiến lược cạnh tranh trong marketing

§  Giải thích các chiến lược cạnh tranh cơ bản

§  Liệt kê các chiến lược cạnh tranh trong marketing

§  Đánh giá và lựa chọn chiến lược cạnh tranh phù hợp cho DN

Bước 4:

Định vị – chiếm lĩnh tâm trí khách hàng (1 buổi)

§  Phân khúc thị trường và chọn thị trường mục tiêu

§  Xác định lợi ích cốt lõi

§  Viết định vị

§  Giải thích cách phân khúc và chọn thị trường mục tiêu

§  Mô tả cách xác định lợi ích cốt lõi cho sản phẩm

§  Viết định vị và đánh giá định vị

Bước 5:

Chiến lược marketing hỗn hợp – cuộc tổng tiến công (1 buổi)

§  Mục tiêu marketing

§  Công cụ hỗ trợ thiết kế hỗn hợp marketing

–       Lấp chỗ trống

–       Vòng đời sản phẩm

–       Trạng thái sẵn sàng của khách hàng

–       Chiến lược đẩy – kéo

§  Giải thích cách xác định mục tiêu marketing

§  Mô tả một số công cụ hỗ trợ thiết kế hỗn hợp marketing

Bước 6:

Sản phẩm – sáng tạo không giới hạn (2 buổi)

§  Cơ sở phát triển sản phẩm mới

§  Các cấp độ phát triển sản phẩm mới

§  Quy trình phát triển sản phẩm mới

§  Phân tích và quyết định có nên phát triển sản phẩm mới không?

§  Mô tả các cấp độ làm mới sản phẩm

§  Chọn cấp độ làm mới sản phẩm phù hợp với điều kiện cụ thể

§  Thực hiện việc phát triển sản phẩm mới theo quy trình

Bước 7:

Giá – nên chăng năng nhặt chặt bị? (2 buổi)

§  Định giá dựa trên các yếu tố nào?

 

§  Một số cách định giá

§  Điều chỉnh giá

§  Thay đổi giá

§  Xác định các yếu tố quyết định giá bán

§  Mô tả các cách định giá cơ bản cho sản phẩm mới

§  Giải thích các kiểu điều chỉnh giá và trường hợp áp dụng

§  Kể ra một số lý do dẫn đến việc tăng/giảm giá và phản ứng của các bên liên quan

Bước 8:

Phân phối – Sức mạnh hữu hình (3 buổi)

§  Phân phối đóng vai trò gì?

§  Làm thế nào để thiết kế KPP hợp lý?

§  Cách lựa chọn và ký kết hợp đồng với thành viên KPP

§  Quản lý các thành viên trong KPP như thế nào?

§  Làm gì để điều chỉnh KPP hiệu quả

§  Xác định vai trò của KPP trong chiến lược marketing

§  Thiết kế kênh phân phối

§  Lựa chọn nhà PP và ký kết hợp đồng

§  Xác định cách thức quản lý KPP

§  Xác lập việc điều chỉnh KPP

Bước 9:

Truyền thông – dàn hợp ca đồng điệu (2 buổi)

§  Truyền thông để làm gì?

§  Xây dựng chiến lược truyền thông như thế nào?

–       Thông điệp truyền thông

–       Công cụ truyền thông

§  Triển khai chiến lược truyền thông bằng cách nào?

§  Làm sao để biết truyền thông có hiệu quả không?

§  Xác định vai trò và nguyên tắc truyền thông

§  Giải thích các bước xây dựng chiến lược truyền thông

§  Lập kế hoạch thực thi chiến lược truyền thông

§  Mô tả cách đánh giá hiệu quả truyền thông

Phương pháp giảng dạy

Phương pháp giảng dạy dựa trên cách tiếp cận theo hướng giải quyết vấn đề và phát huy tối đa tính chủ động của học viên. Trước khóa học, học viên được khuyến khích nêu ra những vấn đề của doanh nghiệp liên quan đến chủ đề khóa học trong Phiếu Thông tin Học viên. Trong khóa học, với vai trò là người dẫn dắt và hỗ trợ, giảng viên sẽ vận dụng phương pháp học tương tác để các học viên chia sẻ và đúc kết các kiến thức và kinh nghiệm hữu ích thông qua những hoạt động học như thảo luận nhóm, diễn vai, trò chơi, v.v… Đồng thời học viên được hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động cá nhân để thực thi giải pháp cho doanh nghiệp của mình.

 

Giảng viên

Là những người đã có nhiều năm trải nghiệm quản lý trong lĩnh vực marketing và được Business Edge huấn luyện phương pháp giảng dạy theo công nghệ của Úc.

 Các lợi ích khác sau khóa học

  • Học viên có cơ hội tham gia hội thảo do Business Edge tổ chức nhằm giải quyết những vướng mắc khi áp dụng những điều đã học vào thực tế công việc.

Một số doanh nghiệp sẽ được Business Edge chọn để đánh giá tác động sau đào tạo đem lại cho doanh nghiệp