Tuyển Dụng

Chuyên Viên Tư Vấn

Viện Đào tạo Quản Trị ISM thành lập năm 2003, là đối tác đào tạo được cấp chứng nhận của Business Edge, IFC là một tổ chức đào tạo chuyên nghiệp đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác đào tạo và cung cấp các khóa đào tạo ngắn hạn trong các lĩnh vực quản lý sản xuất, quản lý nhân sự, bán hàng, tiếp thị, kỹ năng quản lý, kỹ năng làm việc, …ISM có môi trường làm việc [...]