“Marketing – đấu TIỀN hay đấu TRÍ?”

“Marketing – đấu TIỀN hay đấu TRÍ?”

Đối tượng tham dự

Khóa học này được thiết kế dành riêng cho chủ doanh nghiệp và nhà quản lý cấp cao trong doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Mục tiêu khóa học

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng tốt hơn để:

  • Vạch ra chiến lược cạnh tranh làm nền tảng cho mọi hoạt động của doanh nghiệp,
  • Ra các quyết định then chốt trong chiến lược marketing,
  • Tạo môi trường thuận lợi để các bộ phận trong doanh nghiệp cùng xây dựng và triển khai chiến lược marketing một cách đồng bộ và hiệu quả.

Thời lượng khóa học

Khóa học thực hiện trong 3 ngày hoặc 6 buổi tối.

Nội dung khóa học

 

Chủ đề Nội dung Kết quả đạt được
Để bắt đầu thành công bằng marketing (2 buổi) §  Marketing thực sự là gì?

 

§  Giới thiệu chiến lược marketing:

-Sơ đồ các bước xây dựng chiến lược marketing

-Định vị

-Chiến lược marketing hỗn hợp

 

§  Giải thích được marketing thực sự là gì

§  Mô tả bức tranh tổng thể về chiến lược marketing

§  Xác định các vấn đề cần lưu ý để các hoạt động marketing đồng bộ và hiệu quả, tạo sức mạnh tổng lực cho DN

Cơ hội marketing – Tìm cờ mà phất! (1 buổi) §  Môi trường marketing là gì?

§  DN làm gì khi môi trường thay đổi?

§  Sử dụng công cụ SWOT

§  Phân tích môi trường marketing

§  Sử dụng công cụ SWOT để tìm các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa cho DN

§  Giải thích cách rút ra các cơ hội và vấn đề chủ yếu cho DN

Cạnh tranh – Biết người biết ta… (1 buổi) §  Các chiến lược cạnh tranh cơ bản

§  Các chiến lược cạnh tranh trong marketing

§  Giải thích các chiến lược cạnh tranh cơ bản

§  Liệt kê các chiến lược cạnh tranh trong marketing

§  Đánh giá và lựa chọn chiến lược cạnh tranh phù hợp cho DN

Định vị – chiếm lĩnh tâm trí khách hàng (1 buổi) §  Phân khúc thị trường và chọn thị trường mục tiêu

 

§  Xác định lợi ích cốt lõi

 

§  Viết định vị

§  Giải thích cách phân khúc thị trường và chọn thị trường mục tiêu

§  Mô tả cách xác định lợi ích cốt lõi cho sản phẩm

§  Viết và đánh giá định vị

Chiến lược marketing hỗn hợp – cuộc tổng tiến công (1 buổi) §  Mục tiêu marketing

 

§  Công cụ hỗ trợ thiết kế hỗn hợp marketing:

-Lấp chỗ trống

-Vòng đời sản phẩm

-Trạng thái sẵn sàng của khách hàng

-Kéo và đẩy

 

§  Mô tả cách xác định mục tiêu marketing

§  Mô tả một số công cụ hỗ trợ để thiết kế hỗn hợp marketing

Phương pháp giảng dạy

Phương pháp giảng dạy dựa trên cách tiếp cận theo hướng giải quyết vấn đề và phát huy tối đa tính chủ động của học viên. Trước khóa học, học viên được khuyến khích nêu ra những vấn đề của doanh nghiệp liên quan đến chủ đề khóa học trong Phiếu Thông tin Học viên. Trong khóa học, với vai trò là người dẫn dắt và hỗ trợ, giảng viên sẽ vận dụng phương pháp học tương tác để các học viên chia sẻ và đúc kết các kiến thức và kinh nghiệm hữu ích thông qua những hoạt động học như thảo luận nhóm, diễn vai, trò chơi, v.v… Ngoài ra, học viên được hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động cá nhân để thực thi giải pháp cho doanh nghiệp của mình.

 Giảng viên

Là những người đã có nhiều năm trải nghiệm quản lý trong lĩnh vực marketing và được Business Edge huấn luyện phương pháp giảng dạy theo công nghệ của Úc.