“Định giá – đừng để ‘hụt hơi’ vì chạy theo đối thủ!”

“Định giá – đừng để ‘hụt hơi’ vì chạy theo đối thủ!”

Đối tượng tham dự

Khóa học này được thiết kế dành riêng cho chủ doanh nghiệp và nhà quản lý cấp cao trong doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, những người có trách nhiệm hoạch định chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp. Người học sẽ dễ dàng tiếp thu và áp dụng kiến thức hơn nếu đã học qua khóa “Marketing – Đấu Tiền hay đấu Trí”

Mục tiêu khóa học

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng tốt hơn để:

  • Xác định ba yếu tố quyết định giá bán sản phẩm,
  • Biết cách áp dụng các chiến lược định giá cơ bản sao cho phù hợp với doanh nghiệp,
  • Biết cách vận dụng các kiểu điều chỉnh giá để tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh,
  • Xác định khi nào cần thay đổi giá và những chuẩn bị cần thiết để đối phó lại phản ứng của các bên liên quan.

 

Thời lượng khóa học

Khóa học thực hiện trong 1 ngày hoặc 2 buổi tối.

Nội dung khóa học

Chủ đề Nội dung Kết quả đạt được
1. Định giá dựa trên các yếu tố nào? Các yếu tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp ảnh hưởng đến việc định giá Hiểu rõ các cơ sở để định giá, từ đó lựa chọn mức giá hợp lý.
2. Các chiến lược giá cơ bản ·         Định giá cho sàn phẩm mới

·         Định giá cho hỗn hợp sản phẩm

Biết cách áp dụng các chiến lược giá cho phù hợp với những điều kiện cụ thể
3. Điều chỉnh giá Một số cách điều chỉnh giá Biết cách vận dụng các kiểu điều chỉnh giá để tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh
4.Thay đổi giá ·         Khi nào phải tăng hoặc giảm giá?

·         Phản ứng của các bên liên quan

Xác định khi nào cần thay đổi giá và những chuẩn bị cần thiết để đối phó lại phản ứng của các bên liên quan

Phương pháp giảng dạy

Phương pháp giảng dạy dựa trên cách tiếp cận theo hướng giải quyết vấn đề và phát huy tối đa tính chủ động của học viên. Trước khóa học, học viên được khuyến khích nêu ra những vấn đề của doanh nghiệp liên quan đến chủ đề khóa học trong Phiếu Thông tin Học viên. Trong khóa học, với vai trò là người dẫn dắt và hỗ trợ, giảng viên sẽ vận dụng phương pháp học tương tác để các học viên chia sẻ và đúc kết các kiến thức và kinh nghiệm hữu ích thông qua những hoạt động học như thảo luận nhóm, diễn vai, trò chơi, v.v… Đồng thời học viên được hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động cá nhân để thực thi giải pháp cho doanh nghiệp của mình.

 Giảng viên

Là những người đã có nhiều năm trải nghiệm quản lý trong lĩnh vực marketing và được Business Edge huấn luyện phương pháp giảng dạy theo công nghệ của Úc.