“Sản phẩm – nên làm sản phẩm mới hay làm mới sản phẩm?”

“Sản phẩm – nên làm sản phẩm mới hay làm mới sản phẩm?”

Đối tượng tham dự

Khóa học này được thiết kế dành riêng cho chủ doanh nghiệp và nhà quản lý cấp cao trong doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, những người có trách nhiệm hoạch định chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp. Người học sẽ dễ dàng tiếp thu và áp dụng kiến thức hơn nếu đã học qua khóa “Marketing – Đấu Tiền hay đấu Trí?”.

Mục tiêu khóa học

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng tốt hơn để:

  • Phân tích và quyết định có nên phát triển sản phẩm mới không,
  • Hiểu rõ các hình thức làm mới sản phẩm,
  • Chọn hình thức làm mới sản phẩm phù hợp với điều kiện doanh nghiệp,
  • Thực hiện việc phát triển sản phẩm mới theo quy trình nhằm giảm thiểu rủi ro.

Thời lượng khóa học

Khóa học thực hiện trong 1 ngày hoặc 2 buổi tối.

Nội dung khóa học

Chủ đề Nội dung Kết quả đạt được
1. Khi nào cần phát triển sản phẩm mới? Các cơ sở đánh giá:

·         Lợi ích cơ bản

·         Lợi ích cốt lõi

·         Chiến lược marketing hỗn hợp

·         Ra quyết định có nên phát triển sản phẩm mơi hay không.

·         Nếu có, nên phát triển theo hướng nào.

 

2. Làm mới sản phẩm bằng các hình thức nào 4 hình thức làm mới sản phẩm Biết chọn hình thức làm mới sản phẩm nào phù hợp với điều kiện doanh nghiệp

 

3. Các bước phát triển sản phẩm mới Quy trình 5 bước Thực hiện việc phát triển sản phẩm mới theo quy trình nhằm giảm thiểu rủi ro.

 

Phương pháp giảng dạy

Phương pháp giảng dạy dựa trên cách tiếp cận theo hướng giải quyết vấn đề và phát huy tối đa tính chủ động của học viên. Trước khóa học, học viên được khuyến khích nêu ra những vấn đề của doanh nghiệp liên quan đến chủ đề khóa học trong Phiếu Thông tin Học viên. Trong khóa học, với vai trò là người dẫn dắt và hỗ trợ, giảng viên sẽ vận dụng phương pháp học tương tác để các học viên chia sẻ và đúc kết các kiến thức và kinh nghiệm hữu ích thông qua những hoạt động học như thảo luận nhóm, diễn vai, trò chơi, v.v… Đồng thời học viên được hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động cá nhân để thực thi giải pháp cho doanh nghiệp của mình.

 Giảng viên

Là những người đã có nhiều năm trải nghiệm quản lý trong lĩnh vực marketing và được Business Edge huấn luyện phương pháp giảng dạy theo công nghệ của Úc.