GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ & RA QUYẾT ĐỊNH Cách nào để ‘nhổ cỏ tận gốc’?

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ & RA QUYẾT ĐỊNH Cách nào để ‘nhổ cỏ tận gốc’?

Giải quyết vấn đề là một trọng trách lớn, đòi hỏi nhà quản lý phải xem xét vấn đề một cách thấu đáo, xác định nguyên nhân của vấn đề để trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp và quyết định sáng suốt. Nhưng trên thực tế, các nhà quản lý rất dễ lâm vào tinh trạng giải quyết hậu quả hơn là nguyên nhân với lý do là: “Gấp quá, giải quyết tình huống này trước đã, mai mốt tính sau!”. Hậu quả là phải ‘nhổ cỏ quanh năm’, nghĩa là có một vấn đề mà phải xử lý nhiều lần, làm hao tốn rất nhiều nguồn lực.

 

Khóa học “Giải quyết vấn đề & Ra quyết định – Cách nào để ‘nhổ cỏ tận gốc’?” sẽ trang bị cho bạn các công cụ giúp bạn ‘nhổ cỏ tận gốc’ một cách dể dàng hơn.

Đối tượng tham dự

Khóa học được thiết kế dành cho các nhà quản lý, các trưởng phòng ban trong DNNVV tại VN, hoặc những người mà công việc hàng ngày phải đối đầu với các vấn đề, phải giải quyết vấn đề và ra quyết định.

Mục tiêu khóa học

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:

  • Chủ động hơn trong việc xác định vấn đề và xác định đúng vấn đề cần giải quyết.
  • Áp dụng qui trình giải quyết vấn đề một cách hệ thống.
  • Nhận thức được những vấn đề liên quan đến việc sử dụng thông tin trong quá trình giải quyết vấn đề.
  • Sử dụng được một số công cụ giải quyết vấn đề.

Thời lượng khóa học                                                                                                                  

Khóa học được thực hiện trong 2 ngày (tương đương với 4 buổi)

Nội dung khóa học

 

Chủ đề Nội dung Kết quả đạt được
1. Qui trình giải quyết vấn đề ·         Vấn đề là gì?

·         Những sai lầm thường gặp trong giải quyết vấn đề

·         Qui trình giải quyết vấn đề

·         Hiểu cách giải quyết vấn đề hệ thống sẽ giúp vượt qua những khó khăn trong quá trình giải quyết vấn đề như thế nào.

 

2. Xác định vấn đề ·         Phát hiện vấn đề

·         Mô tả vấn đề

·         Phát biểu vấn đề

·         Chủ động trong việc phát hiện vấn đề và nhìn nhận vấn đề một cách tích cực.
3. Xác định nguyên nhân ·         Các công cụ tìm nguyên nhân

·         Thu thập thông tin

·         Biết cách khai thác các thông tin sẵn có để tìm nguyên nhân.

·         Sử dụng các công cụ để tìm nguyên nhân của vấn đề một cách hiệu quả.

4. Tìm và thực thi giải pháp ·         Xác định mục tiêu

·         Phát sinh phương án

·         Công cụ phát sinh phương án

·         Đánh giá và lựa chọn giải pháp

·         Các công cụ lựa chọn giải pháp

·         Thực thi giải pháp

·         Nhận thức được tính ưu việt của phương pháp sáng tạo trong quá trình phát sinh phương án.

·         Sử dụng các công cụ để tìm các phương án và lựa chọn giải pháp tối ưu.

·         Nhận thức được những khó khăn khi thực thi giải pháp và những chuẩn bị cần thiết.

Phương pháp giảng dạy

Phương pháp giảng dạy dựa trên cách tiếp cận giải quyết vấn đề, thực hành và phát huy tối đa tính chủ động của học viên. Trong quá trình học, học viên được khuyến khích liên hệ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp để phát hiện ra các vấn đề tồn tại. Vấn đề của học viên sẽ được phân tích trên lớp và sử dụng như các ví dụ minh họa sống động. Học viên sẽ thực hành các kỹ năng ngay tại lớp. Trong khóa học, với vai trò là người dẫn dắt và hỗ trợ, giảng viên sẽ vận dụng phương pháp học tương tác để học viên chủ động tiếp nhận kỹ năng mới, thông qua những hoạt động như thảo luận nhóm, diễn vai, trò chơi, .v.v… Các bài tập ứng dụng là những gợi ý để học viên xây dựng kế hoạch hành động cá nhân để áp dụng tại doanh nghiệp của mình sau khóa học.

 Giảng viên

 Là những người đã có nhiều kinh nghiệm quản lý và được Business Edge huấn luyện phương  pháp giảng dạy theo công nghệ của Úc.

Các lợi ích sau khóa học

  • Học viên có cơ hội tham gia hội thảo do Business Edge tổ chức nhằm giải quyết những vướng mắc khi áp dụng những điều đã học vào thực tế công việc.
  • Một số doanh nghiệp sẽ được Business Edge chọn để đánh giá tác động sau đào tạo đem lại cho doanh nghiệp.