KIỂM SOÁT CHI PHÍ Làm sao để chi mà không phí?

KIỂM SOÁT CHI PHÍ Làm sao để chi mà không phí?

Là nhà quản lý doanh nghiệp, mỗi ngày bạn bỏ không ít thời gian để ký duyệt và rà soát xem các khoản chi có hợp lý hay không. Bạn cảm thấy “đơn độc” vì nhân viên không hiểu nỗi lo của bạn về chi phí của doanh nghiệp ngày càng tăng, mà lại cho rằng “sếp keo kiệt”! Có cách nào giúp bạn kiểm soát chi phí tốt hơn và được sự đồng thuận của nhân viên?

Khóa học giúp bạn tìm ra giải pháp lôi cuốn nhân viên cùng tham gia tiết kiệm chi phí một cách tích cực. Hơn thế nữa, khóa học giúp bạn phát hiện những bất thường khi có sự gia tăng chi phí, xác định nguyên nhân gốc, và những biện pháp ngăn ngừa.

Đối tượng tham dự

Khóa học được biên soạn dành các nhà quản lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung vào:

  • Chủ doanh nghiệp
  • Quản lý cấp cao như các Giám đốc, Phó giám đốc

Tuy nhiên khóa học cũng thiết thực, phù hợp cho các cấp quản lý sau nếu có nhu cầu thực hành kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp (DN):

  • Kế toán trưởng/Trưởng phòng Tài chính – Kế toán
  • Các trưởng phòng chức năng khác

Mục tiêu khóa học

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có khả năng:

  • Phân biệt các loại chi phí khác nhau trong doanh nghiệp;
  • Xác định các chi phí trong tầm kiểm soát và ảnh hưởng của các chi phí này đến tiến trình kiểm soát chi phí của doanh nghiệp;
  • Lập định mức các chi phí cần kiểm soát;
  • Thiết lập hệ thống thông tin quản lý chi phí;
  • Phân tích biến động chi phí và tìm nguyên nhân gây ra biến động;
  • Xây dựng ý thức và tham gia tiết kiệm chi phí cho nhân viên.

Thời lượng khóa học

Khóa học thực hiện trong 1 ngày (hoặc 02 buổi)

Nội dung khóa học

Chủ đề Nội dung Kết quả đạt được
1. Các lọai chi phí trong doanh nghiệp ·             Khái niệm và phân loại chi phí.

·             Phân biệt các chi phí trong tầm kiểm soát và ngoài tầm kiểm soát.

·             Xác định và phân lọai các lọai chi phí trong doanh nghiệp để định hướng xây dựng phương pháp quản lý
2. Định mức chi phí và thông tin chi phí ·             Định mức chi phí và lợi ích của việc kiểm soát bằng định mức.

·             Thông tin về chi phí:

–          Xác định trung tâm quản lý chi phí

–          Tập hợp chi phí

–          Phân loại chi phí

–          Thông tin về trách nhiệm chi phí

·             Biết cách thiết lập định mức chi phí làm cơ sở cho việc phân tích biến động chi phí

·             Thu thập thông tin chi phí, xác định được trách nhiệm kiểm sóat chi phí

3. Phân tích biến động chi phí ·             Các phương pháp phân tích biến động chi phí.

·             Phân tích quan hệ chi phí với doanh thu và lợi nhuận

·             Thực hiện phân tích biến động chi phí để xác định có sự bất thường hay không nhằm đưa ra giải pháp thích hợp

·             Sử dụng thông tin trong kiểm sóat chi phí phục vụ cho những quyết định kinh doanh khác

4. Xây dựng ý thức tiết kiệm chi phí ·             Ý thức tiết kiệm chi phí – Điểm mấu chốt để đi đến thành công. ·             Xác định được vai trò tham gia của mọi người vào việc kiểm sóat chi phí

·             Thực hiện những ứng xử thích hợp với nhân viên nhằm đảm bảo việc kiểm sóat chi phí hiệu quả

Phương pháp giảng dạy

Phương pháp giảng dạy dựa trên cách tiếp cận giải quyết vấn đề, thực hành và phát huy tối đa tính chủ động của học viên. Trong quá trình học, học viên được khuyến khích liên hệ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp để phát hiện ra các vấn đề tồn tại. Vấn đề của học viên sẽ được phân tích trên lớp và sử dụng như các ví dụ minh họa sống động. Học viên sẽ thực hành các kỹ năng ngay tại lớp. Với vai trò là người dẫn dắt và hỗ trợ, giảng viên sẽ vận dụng phương pháp học tương tác để học viên chủ động tiếp nhận kỹ năng mới, thông qua những hoạt động như thảo luận nhóm, diễn vai, trò chơi, .v.v… Các bài tập ứng dụng là những gợi ý để học viên xây dựng kế hoạch hành động cá nhân để áp dụng tại doanh nghiệp của mình sau khóa học.

Giảng viên

Là những người đã có nhiều năm trải nghiệm quản lý trong lĩnh vực Quản trị Tài chính – Kế toán và được Business Edge huấn luyện phương pháp giảng dạy theo công nghệ của Úc.