THIẾT KẾ CÔNG VIỆC Để bố trí đúng người vào đúng việc

THIẾT KẾ CÔNG VIỆC Để bố trí đúng người vào đúng việc

Là “dân kỹ thuật” hoặc người giỏi chuyên môn được đề bạt lên vị trí quản lý, bạn không khỏi bỡ ngỡ trong việc quản lý công việc của nhân viên. Có nhân viên làm rất giỏi và phải kiêm nhiệm nhiều công việc đến mức quá tải, có nhân viên làm chẳng được việc, toàn là “ngồi chơi xơi nước”. Bạn muốn sắp xếp nhân sự lại cho hiệu quả: ai làm không được việc thì cho nghỉ và tuyển người mới. Nhưng cơ sở đánh giá để cho nghỉ hoặc tuyển đúng người được việc phải bắt đầu từ đâu?

 

Bài toán bố trí đúng người vào đúng việc sẽ phải được giải từ thiết kế công việc, và bạn sẽ khám phá lời giải trong khóa học này.

Đối tượng tham dự

Khóa học được soạn thảo dành cho:

  • Các trưởng/phó phòng ban chức năng tại các DNNVV
  • Chủ DN hoặc giám đốc

Mục tiêu khóa học

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:

  • Hiểu thấu đáo vai trò và lợi ích của thiết kế công việc;
  • Xây dựng quy trình thiết kế công việc cho doanh nghiệp;
  • Ứng dụng thiết kế công việc vào việc tổ chức và bố trí công việc.

Thời lượng

Khóa học được thực hiện trong 2 ngày.

Nội dung khóa học

Chủ đề Nội dung Kết quả đạt được
1. Tại sao thiết kế công việc là để bố trí đúng người vào đúng việc? ·        Định nghĩa và lợi ích của  thiết kế công việc đối với hoạt động của DN ·        Nắm được nguyên nhân chính tại sao DN tổ chức và bố trí công việc không hiệu quả, và cách tháo gỡ vấn đề từ gốc
2. Qui trình thiết kế công việc ·        Ba bước đi cơ bản để thiết kế công việc ·        Cách xây dựng mục tiêu cho phòng ban dựa trên mục tiêu của DN

·        Xác định những công việc nào là cần thiết cho phòng ban/bộ phận

·        Nắm được một số mô hình cơ cấu tổ chức thích hợp cho DNNVV

·        Lập quy trình công việc

·        Lập bản mô tả công việc

·        Lập tiêu chí đánh giá năng lực và thành tích cho NV

3.  Bố trí công việc như thế nào để đạt hiệu quả cao? ·        Giới thiệu một số mô hình bố trí công việc thích hợp cho DNNVV ·        Vận dụng một số công cụ để tổ chức và bố trí công việc hiệu quả

Phương pháp giảng dạy

Phương pháp giảng dạy dựa trên cách tiếp cận giải quyết vấn đề, thực hành và phát huy tối đa tính chủ động của học viên. Trong quá trình học, học viên được khuyến khích liên hệ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp để phát hiện ra các vấn đề tồn tại. Vấn đề của học viên sẽ được phân tích trên lớp và sử dụng như các ví dụ minh họa sống động. Học viên sẽ thực hành các kỹ năng ngay tại lớp. Với vai trò là người dẫn dắt và hỗ trợ, giảng viên sẽ vận dụng phương pháp học tương tác để học viên chủ động tiếp nhận kỹ năng mới, thông qua những hoạt động như thảo luận nhóm, diễn vai, trò chơi, .v.v… Các bài tập ứng dụng là những gợi ý để học viên xây dựng kế hoạch hành động cá nhân để áp dụng tại doanh nghiệp của mình sau khóa học.

Giảng viên

Là những người đã có nhiều năm trải nghiệm quản lý trong lĩnh vực nhân sự và được Business Edge huấn luyện phương  pháp giảng dạy theo công nghệ của Úc.