“ỦY THÁC CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ”

“ỦY THÁC CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ”

  • Đối tượng học viên

Khóa học này được thiết kế cho các chủ doanh nghiệp, các nhà quản lý trong doanh nghiệp nhỏ và vừa.

  • Mục tiêu khóa học

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng để:

  1. Giải thích tầm quan trọng và các lợi ích của ủy thác công việc;
  2. Thực hiện các bước ủy thác công việc hoàn chỉnh;
  3. Ứng dụng việc ủy thác để quản lý hiệu quả.
  • Thời lượng khóa học

Khóa học thực hiện trong 1 ngày

  • Nội dung của khóa học

Phần 1 :   Bản chất của ủy thác công việc

Ủy thác công việc là gì?

Ủy thác và phân công công việc

Quyền hạn và trách nhiệm

Lợi ích của ủy thác công việc

Phần 2:   Quy trình ủy thác công việc

Xác định lý do ủy thác

Chọn việc ủy thác

Chọn người ủy thác

Thực hiện ủy thác

Xem xét và phản hồi

 Phần 3:   Ủy thác và quản lý

Ủy thác và quản lý thời gian

Ủy thác và tạo động lực làm việc

Ủy thác và tạo sức mạnh cho nhân viên

  • Phương pháp giảng dạy

Business Edge lấy người học làm trung tâm nhằm phát huy tối đa tính tích cực và chủ động của họ. Sau khóa học, các học viên sẽ tự tin sử dụng kinh nghiệm và những kỹ năng vừa được trang bị nhằm thay đổi quan niệm cũng như hành vi của học viên tại nơi làm việc.

Giáo trình và phương pháp truyền đạt của Business Edge được xây dựng theo hướng giải quyết vấn đề, nhắm vào các khó khăn mà người học đang gặp phải để đề nghị, hướng dẫn cách giải quyết phù hợp thông qua các bài tập tự khám phá, bài tập thực hành và kế hoạch hành động cá nhân.