“Phân phối – đừng để ‘chân rết’ làm chết doanh nghiệp!”

“Phân phối – đừng để ‘chân rết’ làm chết doanh nghiệp!”

Đối tượng tham dự

Khóa học này được thiết kế dành riêng cho chủ doanh nghiệp và nhà quản lý cấp cao trong doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, những người có trách nhiệm hoạch định chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp. Người học sẽ dễ dàng tiếp thu và áp dụng kiến thức hơn nếu đã học qua khóa “Marketing – Đấu Tiền hay đấu Trí?”.

Mục tiêu khóa học

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng tốt hơn để:

  • Xác định đúng vai trò của hệ thống phân phối trong chiến lược marketing chung,
  • Thiết kế hệ thống phân phối phù hợp với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp
  • Lựa chọn đúng đối tác phân phối và ký kết hợp đồng
  • Xác định cách thức quản lý hệ thống phân phối chặt chẽ,
  • Điều chỉnh hệ thống phân phối để hiệu quả hơn

Thời lượng khóa học

Khóa học thực hiện trong 2 ngày hoặc 4 buổi tối.

Nội dung khóa học

Chủ đề Nội dung Kết quả đạt được
1. Hệ thống phân phối đóng vai trò gì? §  Hệ thống phân phối là gì?

§  Vai trò của hệ thống phân phối

§  Chức năng của hệ thống phân phối

Xác định đúng vai trò của phân phối trong chiến lược marketing chung của doanh nghiệp
2. Thiết kế hệ thống phân phối Các bước thiết kế hệ thống phân phối Mô tả cách thiết kế hệ thống phân phối theo quy trình và các kinh nghiệm thiết kế dành cho DNNVV VN
3. Chọn lựa và ký hợp đồng với thành viên phân phối ·         Các tiêu chí lựa chọn đối tác PP

·         Các điều khoản trong hợp đồng với đối tác PP

·         Kinh nghiệm xây dựng hệ thống phân phối ở thị trường Việt nam

Giải thích cách chọn đúng đối tác phân phối.
4.Quản lý các thành viên phân phối ·         Đào tạo các thành viên trong hệ thống PP

·         Động viên các thành viên trong hệ thống PP

·         Đánh giá các thành viên trong hệ thống PP

·         Quản lý mâu thuẫn trong hệ thống PP

Xác lập cách thức quản lý đối tác phân phối và giải quyết các mâu thuẫn trong hệ thống phân phối
5. Điều chỉnh hệ thống phân phối ·         Điều chỉnh tổ chức hệ thống PP

·         Xây dựng hệ thống PP hỗn hợp

·         Các lưu ý khi chuẩn bị và thực hiện điều chỉnh

Kể ra các tình huống cần điều chỉnh hệ thống PP

Mô tả các hướng điều chỉnh và một số lưu ý để tránh giảm doanh số trong quá trình điều chỉnh

 

Phương pháp giảng dạy

Phương pháp giảng dạy dựa trên cách tiếp cận theo hướng giải quyết vấn đề và phát huy tối đa tính chủ động của học viên. Trước khóa học, học viên được khuyến khích nêu ra những vấn đề của doanh nghiệp liên quan đến chủ đề khóa học trong Phiếu Thông tin Học viên. Trong khóa học, với vai trò là người dẫn dắt và hỗ trợ, giảng viên sẽ vận dụng phương pháp học tương tác để các học viên chia sẻ và đúc kết các kiến thức và kinh nghiệm hữu ích thông qua những hoạt động học như thảo luận nhóm, diễn vai, trò chơi, v.v… Đồng thời học viên được hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động cá nhân để thực thi giải pháp cho doanh nghiệp của mình.