“ Lương bổng và đãi ngộ – làm sao để thu hút và dụng nhân tài?”

“ Lương bổng và đãi ngộ – làm sao để thu hút và dụng nhân tài?”

Khi thang lương hiện tại không hấp dẫn nhân tài, các ông chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa cố gắng trả lương cao bằng mọi giá để thu hút họ giữ vị trí then chốt. Cũng từ đó, chuyện “tị nạnh” của nhân viên cũ về lương bổng xảy ra như “cơm bữa”. Tỉ lệ thôi việc tăng cao. Vậy, doanh nghiệp phải làm gì để vừa thu hút nhân tài vừa ngăn ngừa phát sinh bất mãn?

 

Bạn sẽ tìm thấy gốc rễ của mọi vấn đề và giải pháp phù hợp trong khóa học này.

Đối tượng tham dự

Khóa học được thiết kế riêng cho chủ DN vừa và nhỏ tại VN, những người có trách nhiệm trong việc thiết lập một hệ thống lương bổng và đãi ngộ (LB & ĐN) hiệu quả để có thể thu hút, dùng và giữ được NV giỏi lâu dài cho DN.

Mục tiêu khóa học

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:

  • Hiểu rõ vai trò của LB & ĐN trong việc “chiêu hiền đãi sĩ”,
  • Định vị thang lương của DN trên thị trường,
  • Nắm vững nguyên tắc & cách thức xây dựng thang lương chuẩn cho DN,
  • Giải quyết các khó khăn trong việc tăng lương & các phàn nàn/ khiếu nại của NV về lương bổng & đãi ngộ.

Thôøi löôïng khoùa hoïc                                                                                                         

Khóa học được thực hiện trong 2 ngày (tương đương với 4 buổi)

Nội dung khóa học

Chủ đề Noäi dung Kết quả đạt được
1. Vai trò của LB & ĐN đối với việc CÓ NGƯỜI, DÙNG NGƯỜI & GIỮ NGƯỜI  trong bối cảnh hiện nay ·         Khái quát về lương và cơ cấu thu nhập

·         Vai trò của LB & ĐN trong Quản trị nguồn nhân lực

·         Hiểu rõ vai trò của LB & ĐN trong việc “chiêu hiền đãi sĩ”
2. Xây dựng thang lương khoa học & hợp lý ·         Công cụ để xây dựng thang lương chuẩn (bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, hợp lý)

 

·         Định vị thang lương của DN trên thị trường

·         Xây dựng hệ thống ngạch & bậc lương

·         Xây dựng chính sách LB & ĐN

3. Giải quyết các vấn đề về tăng lương & các khiếu nại/ phàn nàn của NV về LB & ĐN ·         Chia sẻ kinh nghiệm về cách giải quyết các khó khăn của chủ DN liên quan đến LB & ĐN cho NV ·         Nắm vững các nguyên tắc thay thế thang lương cũ bằng thang lương mới

·         Giải quyết việc tăng lương cho NV một cách thỏa đáng

·         Giải quyết các khiếu nại/ phàn nàn của NV về LB & ĐN

 

Phương pháp giảng dạy

Phương pháp giảng dạy dựa trên cách tiếp cận theo hướng giải quyết vấn đề và phát huy tối đa tính chủ động của học viên. Trước mỗi buổi giảng, học viên được khuyến khích nêu ra những vấn đề của doanh nghiệp liên quan đến chủ đề khoá học.  Trong khóa học, với vai trò là người dẫn dắt và hỗ trợ, giảng viên sẽ vận dụng phương pháp học tương tác để để cùng học viên giải quyết các vấn đề chính của doanh nghiệp thông qua những hoạt động như thảo luận nhóm, diễn vai, trò chơi, .v.v… Đồng thời học viên được hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động cá nhân để thực thi giải  pháp cho doanh nghiệp của mình.

 

Giảng viên

 

Là những người đã có nhiều năm trải nghiệm quản lý trong lĩnh vực nhân sự và được Business Edge huấn luyện phương  pháp giảng dạy theo công nghệ của Úc.

Các lợi ích sau khoá học

  • Học viên có cơ hội tham gia hội thảo do Business Edge tổ chức nhằm giải quyết những vướng mắc khi áp dụng những điều đã học vào thực tế công việc.
  • Một số doanh nghiệp sẽ được Business Edge chọn để đánh giá tác động sau đào tạo đem lại cho doanh nghiệp.