Tag - Chuyên viên

HRM Nâng tầm năng lực Chuyên viên và Giám đốc nhân sự

  CHUYÊN ĐỀ 1 : HOẠT ĐỘNG NHÂN SỰ THỜI HỘI NHẬP QUỐC TẾ ( 4 BUỔI ) Hoạt động nhân sự ở Việt Nam giai đoạn 2015- 2020 và sự chuyển hướng vai trò hoạt động của Phòng nhân sự ' Đối tác Kinh doanh' 8 năng lực hành vi và 4 lĩnh vực gắn liền với hoạt động Nhân sự :  Con người, Cơ cấu tổ chức, Môi trường làm việc, Chiến lược kinh doanh 9 hoạt động của [...]