2022.11.09-SATRA-KỸ NĂNG TRÌNH BÀY THUYẾT PHỤC

2022.11.09-SATRA-KỸ NĂNG TRÌNH BÀY THUYẾT PHỤC

Giảng viên: Nguyễn Đông Triều

Liên hệ đào tạo

028 38291877

Thông tin liên hệ để nhận thêm nhiều tư vấn về dịch vụ từ ISM.
Điện thoại 028 38291877 (Admin)
(Khung giờ hành chính: 9h-17h thứ 2 đến thứ 6)