Tag - quản lý con người

Quản lí con người và môi trường làm việc

Khóa học này được thiết kế nhằm giúp nâng cao kỹ năng giao tiếp, tạo môi trường làm việc cởi mở thân thiện thông qua việc phân công, phản hồi thông tin, giải quyết xung đột, và động viên công nhân. Sau khoá học này, học viên có thể : Nâng cao kỹ năng lãnh đạo và giám sát đội ngũ chuyên nghiệp Xây dựng môi trường làm việc tốt và động viên thúc đẩy công nhân hợp tác [...]