THẤU HIỂU NGƯỜI TIÊU DÙNG “Đánh trúng tim đen”, tạo khác biệt

THẤU HIỂU NGƯỜI TIÊU DÙNG “Đánh trúng tim đen”, tạo khác biệt

Doanh nghiệp Việt Nam (DNVN) lâu nay thường cho rằng mình có ưu thế hơn so với các doanh nghiệp nước ngoài là am hiểu về thị trường và tâm lý người tiêu dùng Việt Nam. Tuy nhiên, đã có nhiều sản phẩm mới của DNVN không được người tiêu dùng Việt đón nhận, các chiến dịch truyền thông của DNVN không để lại nhiều ấn tượng với người tiêu dùng Việt, những thương hiệu hàng đầu trong tâm trí người tiêu dùng Việt phần lớn là thương hiệu ngoại… Hậu quả là các DNVN phải cạnh tranh một cách vất vả ngay trên “sân nhà”. Nguyên nhân chính nằm ở chỗ doanh nghiệp chưa thật sự thấu hiểu người tiêu dùng, phần lớn chỉ dựa vào kinh nghiệm bản thân ở phạm vi khách hàng còn hạn hẹp.

 Khóa học sẽ giúp học viên trang bị một số công cụ đặc biệt để có được những phát hiện mới lạ, độc đáo về người tiêu dùng mà đối thủ chưa khai thác, nhằm “đánh trúng tim đen” người tiêu dùng và tạo sự khác biệt cho thương hiệu.

Đối tượng tham dự

Khóa học này được thiết kế dành cho những người làm công tác hoạch định chiến lược marketing trong khối DNNVV (bao gồm trưởng/phó phòng marketing, trưởng/phó phòng kinh doanh hay chủ các doanh nghiệp). Những người làm việc trong lĩnh vực kinh doanh trực tiếp với người tiêu dùng (kể cả hàng hóa và dịch vụ) và đã tham gia khóa học “Marketing – đấu Tiền hay đấu Trí?” của Business Edge sẽ rất phù hợp với khóa học này.

Mục tiêu khóa học

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:

  • Đánh giá mức độ thấu hiểu nguời tiêu dùng của doanh nghiệp hiện tại;
  • Nắm vững nguyên tắc và qui trình thấu hiểu người tiêu dùng;
  • Biết cách viết và đánh giá một sự thật ngầm hiểu về người tiêu dùng có đắt giá hay không;.
  • Ứng dụng sự thật ngầm hiểu trong định vị thương hiệu, phát triển sản phẩm và truyền thông.

Thời lượng khóa học

Khóa học được thực hiện trong 2 ngày (tương đương với 4 buổi).

Nội dung khóa học

Chủ đề Nội dung Kết quả đạt được
1. Thấu hiểu người tiêu dùng là gì? ·         Thấu hiểu người tiêu dùng và khái niệm ‘sự thật ngầm hiểu’

·         Vì sao cần thấu hiểu người tiêu dùng?

·         Hiểu đúng thế nào là thấu hiểu người tiêu dùng và đánh giá được mức độ thấu hiểu người tiêu dùng của doanh nghiệp hiện tại

·         Biết rõ những lợi ích mà thấu hiểu người tiêu dùng có thể mang lại cho doanh nghiệp

2. Nguyên tắc và qui trình thấu hiểu người tiêu dùng ·         4 nguyên tắc thấu hiểu người tiêu dùng

·         Qui trình thấu hiểu người tiêu dùng

·         Xác định mục tiêu tìm sự thật ngầm hiểu

·         Nắm vững 4 nguyên tắc thấu hiểu người tiêu dùng.

·         Áp dụng 5 bước trong qui trình thấu hiểu người tiêu dùng

·         Xác định được khi nào cần tìm sự thật ngầm hiểu, và biết cách viết mục tiêu.

3. Thu thập thông tin ·         Thông tin về người tiêu dùng

·         Nguồn thông tin

·         Phương pháp thu thập thông tin

·         Xác định được các loại thông tin cần thu thập về người tiêu dùng

·         Biết cách chọn một số nguồn thông tin và cách thức thu thập thông tin phù hợp

4. Khám phá sự thật ngầm hiểu ·         Thấu cảm thông tin

·         Viết sự thật ngầm hiểu

·         Đánh giá sự thật ngầm hiểu

·         Áp dụng nguyên tắc và công cụ để hiểu đúng thông tin thu thập được

·         Biết cách viết một sự thật ngầm hiểu

·         Biết cách đánh giá một sự thật ngầm hiểu (*) về người tiêu dùng có đắt giá hay không

 

5. Ứng dụng sự thật ngầm hiểu ·         Ứng dụng trong định vị

·         Ứng dụng trong phát triển sản phẩm

·         Ứng dụng trong truyền thông

·         Rà soát lại định vị thương hiệu của doanh nghiệp có khác biệt so với đối thủ cạnh tranh và trong tâm thức khách hàng hay không

·         Xây dựng ý tưởng sản phẩm mới/cải tiến trên cơ sở sự thật ngầm hiểu.

·         Xây dựng được một thông điệp truyền thông trên cơ sở một sự thật ngầm hiểu.

Giảng viên

Là những người đã có nhiều năm trải nghiệm xây dựng chiến lược marketing cho những nhãn hiệu mạnh, hiểu biết sâu về những thực tế tại DNNVV và được Business Edge huấn luyện phương  pháp giảng dạy theo công nghệ của Úc.