Trao đổi thông tin trong quản lý

Trao đổi thông tin trong quản lý

Làm sao để thông tin ‘tròn trịa’ như mong muốn?

Trao đổi thông tin là công việc thường xuyên của nhà quản lý. Vậy mà không ít nhà quản lý ‘dở khóc, dở cười’ khi thông tin mình truyền đi không còn ‘tròn trịa’ như mong muốn làm ảnh hưởng không ít đến kết quả thực hiện công việc. Hơn nữa, đã ở vị trí quản lý thì những kỹ năng trao đôỉ thông tin phải được trau chuốt, bởi lẽ ‘khoa ăn nói’ gắn liến với hình ảnh của nhà quản lý, đặc biệt trong những tình huống phức tạp như hội họp, hội nghị, diễn đàn trước nhân viên, đồng sự, cấp trên, khách hàng và đối tác.

Khoá học “Trao đổi thông tin trong quản lý – Làm sao để thông tin ‘tròn trịa’ như mong muốn?” là một cơ hội tốt để người quản lý ‘rèn’ lại kỹ năng trao đồi thông tin đế vừa xây dựng hình ảnh ấn tượng trong mắt người khác, vừa đạt được mục tiêu công việc quản lý.

Đối tượng học viên :

Khoá học này được thiết kế dành riêng cho các đối tượng học viên là những nhà quản lý cấp trung hay cấp thấp, bao gồm:

 Giám đốc bộ phận

 Trưởng nhóm

 Giám sát

Mục tiêu khoá học

Sau khi kết thúc khoá học, học viên có khả năng để:

 Tăng cường hiệu quả trao đổi thông tin trong quản lý thông qua việc áp dụng những kỹ năng trao đổi thông tin thiết yếu của người quản lý;

 Thực hiện bài thuyết trình thành công;

 Thực hiện hiệu quả việc điều khiển và tham gia hội họp.

Thời lượng khóa học

Khoá học thực hiện trong 2 ngày (hoặc 4 buổi).

Nội dung khóa học

1. Khái quát về trao đổi thông tin

 Qui trình trao đổi thông tin và các yếu tố ảnh hưởng đến qui trình

 Nắm rõ qui trình trao đổi thông tin

 Nhận biết và giảm thiểu những yếu tố làm ảnh hưởng đến qui trình trao đổi thông tin

Trao đổi thông tin trong quản lý – Làm sao để thông tin ‘tròn trịa’ như mong muốn?

2. Các kỹ năng trao đổi thông tin thiết yếu

3. Kỹ năng thuyết

 Các kênh trao đổi thông tin trong doanh nghiệp

 Cách thức để nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin trong doanh nghiệp

 Kỹ năng đặt câu hỏi

 Kỹ năng lắng nghe

 Kỹ năng cho ý kiến phản hồi

 Kỹ năng hướng dẫn công việc

 Kỹ năng thuyết phục người khác

 Các bước chuẩn bị cho bài thuyết trình hiệu qủa

 Kỹ thuật thuyềt trình

 Áp dụng cách thức để nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin trong doanh nghiệp

 Áp dụng những kỹ năng trao đổi thông tin thiết yếu để đạt được hiệu quả cao nhất trong quản lý

4. Kỹ năng hội họp

 Trình tự tổ chức cuộc

 Thực hiện bài thuyết trình thành công thông qua việc chuẩn bị chu đáo và sử dụng hiệu quả các hình

thức ngôn ngữ và phi ngôn ngữ khi trình bày

 Thực hiện hiệu quả việc điều khiển và tham gia cuộc họp họp

 Kỹ năng tố chức và điều khiển cuộc họp

Phương pháp giảng dạy

Phương pháp giảng dạy dựa trên cách tiếp cận giải quyết vấn đề, thực hành và phát huy

tối đa tính chủ động của học viên. Trong quá trình học, học viên được khuyến khích liên

hệ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp để phát hiện ra các vấn đề tồn tại. Vấn đề của

học viên sẽ được phân tích trên lớp và sử dụng như các ví dụ minh họa sống động. Học

viên sẽ thực hành các kỹ năng ngay tại lớp. Trong khóa học, với vai trò là người dẫn dắt

và hỗ trợ, giảng viên sẽ vận dụng phương pháp học tương tác để học viên chủ động tiếp

nhận kỹ năng mới, thông qua những hoạt động như thảo luận nhóm, diễn vai, trò chơi,

.v.v… Các bài tập ứng dụng là những gợi ý để học viên xây dựng kế hoạch hành động cá

nhân để áp dụng tại doanh nghiệp của mình sau khóa học.

Giảng viên

Là những người đã có nhiều kinh nghiệm quản lý và được Business Edge huấn luyện phương pháp giảng dạy theo công nghệ của Úc.

Chứng chỉ

Do Business Edge phối hợp với đối tác đào tạo cấp cho học viên tham gia đầy đủ và nghiêm túc toàn bộ khoá học.

Các lợi ích sau khóa học

 Học viên có cơ hội tham gia hội thảo do Business Edge tổ chức nhằm giải quyết những vướng mắc khi áp dụng những điều đã học vào thực tế công việc.

Trao đổi thông tin trong quản lý – Làm sao để thông tin ‘tròn trịa’ như mong muốn?

 Một số doanh nghiệp sẽ được Business Edge chọn để đánh giá tác động sau đào tạo đem lại cho danh nghiệp.