“Hoạch định nguồn nhân lực – giải quyết tình trạng ‘vừa thừa, vừa thiếu’!”

“Hoạch định nguồn nhân lực – giải quyết tình trạng ‘vừa thừa, vừa thiếu’!”

Thuở “hàn vi”, lúc mới mở doanh nghiệp, các ông chủ chỉ lo tìm kiếm khách hàng, chỉ cần cuối tháng có đủ tiền trả lương nhân viên là mừng lắm rồi! Nhân sự lúc ấy chừng mươi người, mọi việc đều do sếp quyết định và chỉ đạo thực hiện, nên cũng chẳng cần đòi hỏi nhiều về năng lực.

Giờ lại khác, kinh doanh ngày càng phát đạt, nhân sự lúc trước giờ đây rơi vào tình trạng “vừa thừa, vừa thiếu”. Thừa người thiếu năng lực, thiếu người đủ năng lực mới chết chứ! Nhu cầu nhân sự giờ đây tăng lên vùn vụt, nhưng các ông chủ còn đang loay hoay không biết tính toán bao nhiêu là vừa để thực hiện “rốt ráo” kế hoạch kinh doanh vạch ra…..

Khóa học chính là giải pháp cho vấn đề này của doanh nghiệp.

Đối tượng tham dự

Khóa học được thiết kế riêng cho chủ DN nhỏ và vừa tại VN, những người có trách nhiệm định hướng, quyết định nguồn lực và kiểm soát các hoạt động QTNNL trong DN.

Mục tiêu khóa học

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:

  • Xác định vai trò của Hoạch định NNL đối với lợi thế cạnh tranh của DN,
  • Nắm vững quy trình Hoạch định NNL để lập ngân sách QTNNL hiệu quả,
  • Đánh giá năng lực của cấp quản lý chủ chốt,
  • Lập sơ đồ quy hoạch nhân sự kế thừa.

Thời lượng khóa học

Khóa học được thực hiện trong 2 ngày (tương đương với 4 buổi).

Nội dung khóa học

Chủ đề Nội dung Kết quả
1. Vai trò của Hoạch định NNL Hoạch định NNL để tạo ra và duy trì lợi thế cạnh tranh cho DN trong cuộc “chạy đua” trên thương trường ·         Nhận ra các thiếu sót của DN trong hoạch định

·         Hiểu rõ mối quan hệ giữa các chức năng của QTNNL

 

 

2. Quy trình Hoạch định NNL Tổng quan và các bước cụ thể của quy trình Hoạch định NNL ·         Nắm vững quy trình hoạch định NNL

·         Biết chuẩn bị những việc phải thực hiện trong từng bước

·         Định hướng chính sách nhân sự

·         Lập ngân sách QTNNL hiệu quả

 

 

3. Những mấu chốt cơ bản khi hoạch định nhân sư cho các vị trí quản lý chủ chốt ·         Các mấu chốt đó là gì?

·         Làm sao triển khai các mấu chốt đó thành hành động cụ thể?

·         Xác định thực trạng quản lý của DN và cụ thể ở cấp quản lý nào.

·         Biết cách đánh giá năng lực của cấp quản lý chủ chốt

·         Lập sơ đồ quy hoạch nhân sự kế thừa

Phương pháp giảng dạy

Phương pháp giảng dạy dựa trên cách tiếp cận theo hướng giải quyết vấn đề và phát huy tối đa tính chủ động của học viên. Trước mỗi buổi giảng, học viên được khuyến khích nêu ra những vấn đề của doanh nghiệp liên quan đến chủ đề khoá học.  Trong khóa học, với vai trò là người dẫn dắt và hỗ trợ, giảng viên sẽ vận dụng phương pháp học tương tác để để cùng học viên giải quyết các vấn đề chính của doanh nghiệp thông qua những hoạt động như thảo luận nhóm, diễn vai, trò chơi, .v.v… Đồng thời học viên được hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động cá nhân để thực thi giải  pháp cho doanh nghiệp của mình.

 

Giảng viên

 

Là những người đã có nhiều năm trải nghiệm quản lý trong lĩnh vực nhân sự và được Business Edge huấn luyện phương  pháp giảng dạy theo công nghệ của Úc.

 

Chứng chỉ

Do Business Edge phối hợp với đối tác đào tạo cấp cho học viên tham gia đầy đủ và nghiêm túc toàn bộ khoá học.

 

Các lợi ích sau khoá học

  • Học viên có cơ hội tham gia hội thảo do Business Edge tổ chức nhằm giải quyết những vướng mắc khi áp dụng những điều đã học vào thực tế công việc.
  • Một số doanh nghiệp sẽ được Business Edge chọn để đánh giá tác động sau đào tạo đem lại cho danh nghiệp.