HRM Nâng tầm năng lực Chuyên viên và Giám đốc nhân sự

HRM Nâng tầm năng lực Chuyên viên và Giám đốc nhân sự

 

CHUYÊN ĐỀ 1 : HOẠT ĐỘNG NHÂN SỰ THỜI HỘI NHẬP QUỐC TẾ ( 4 BUỔI )

 • Hoạt động nhân sự ở Việt Nam giai đoạn 2015- 2020 và sự chuyển hướng vai trò hoạt động của Phòng nhân sự ‘ Đối tác Kinh doanh’
 • 8 năng lực hành vi và 4 lĩnh vực gắn liền với hoạt động Nhân sự :  Con người, Cơ cấu tổ chức, Môi trường làm việc, Chiến lược kinh doanh
 • 9 hoạt động của Phòng Nhân sự chuyên nghiệp và lộ trình đáp ứng yêu cầu của BGĐ để bạn thực sự trở thành ” Đối tác Kinh doanh”
 • Vai trò Phòng Nhân sự và cách thức đánh giá hiệu quả hoạt động nhân sự

CHUYÊN ĐỀ 2 : TUYỂN & DỤNG NHÂN VIÊN MỚI ( 4 BUỔI )

Làm sao để có nhân viên phù hợp và hội nhập tốt ngay ngày đầu ?

 • Các bước sàng lọc và chuẩn bị hồ sơ ứng viên phù hợp ( Bản MTCV, Nguồn tiềm kiếm hồ sơ, Tiêu chí cho Kiểm tra năng lực, IQ & EQ Test, phân loại Tính cách ứng viên theo DISC, Enneagram, vv…)
 • Kỹ thuật phỏng vấn đánh giá ứng viên
 • Hướng dẫn & Giao việc ngày đầu

CHUYÊN ĐỀ 3 : ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ( 4 BUỔI )

Để nhân viên có thể phát huy hết năng lực tiềm năng trong quá trình làm việc với công ty

 • Vai trò và cách thức triển khai hoạt động ” Đào tạo – Phát triển ” trong doanh nghiệp
 • Cách triển khai đánh giá nhu cầu Đào tạo và Quản lý Hiệu quả đào tạo ( Sử dụng giảng viên nội bộ hay bên ngoài, đào tạo theo yêu cầu hiện tại hay nhu cầu tương lai…)
 • Đánh giá hiệu quả và Viết báo cáo Hoạt động Đào tạo
 • Báo cáo Đào tạo thế nào để đáp ứng các đối tượng quản trị khác nhau? ( Các phòng ban chuyên môn, Ban Giám đốc, HĐQT )

CHUYÊN ĐỀ 4 : QUẢN LÍ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC ( 3 BUỔI )

Từ góc độ Phòng Nhân sự

 • Quản lí Hiệu quả công việc và Hiệu quả Kinh doanh của doanh ghiệp – Phòng Nhân sự đóng góp thế nào cho việc này ?
 • Quy trình và các Công cụ cho Quản lí Hiệu quả Công việc và Đánh giá ( WHAT – HOW – WHEN )
 • Một số kinh nghiệm để áp dụng thành công đánh giá

CHUYÊN ĐỀ 5 : KINH NGHIỆM SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ( 1 BUỔI )