Quản lí con người và môi trường làm việc

Quản lí con người và môi trường làm việc

Khóa học này được thiết kế nhằm giúp nâng cao kỹ năng giao tiếp, tạo môi trường làm việc cởi mở thân thiện thông qua việc phân công, phản hồi thông tin, giải quyết xung đột, và động viên công nhân. Sau khoá học này, học viên có thể :

 • Nâng cao kỹ năng lãnh đạo và giám sát đội ngũ chuyên nghiệp
 • Xây dựng môi trường làm việc tốt và động viên thúc đẩy công nhân hợp tác
 • Giải quyết các mâu thuẫn và động viên công nhân một cách hiệu quả

Nội dung: 3 ngày

01.PHẦN 1  : Trở thành Chuyền/ Tổ trưởng giỏi
Làm thế nào để trở thành một chuyền/ tổ trưởng chuyên nghiệp và tạo sự hợp tác với công nhân

 • Các bước tạo ảnh hưởng nơi công nhân (xây dựng lòng tin và sự tôn trọng)
 • Xây dựng thái độ tích cực trong công việc và cuộc sống.

Giao tiếp và truyền thông nội bộ

 • Khái niệm về giao tiếp – 6 bước của quy trình giao tiếp.
 • 4 khuynh hướng trong giao tiếp.
 • Cách kênh thông tin nội bộ trong doanh nghiệp.
 • Thực hành kỹ năng giao tiếp quản lý, nói một cách thuyết phục (be assertive) trong cuộc họp đầu ca

02.PHẦN 2 : Kỹ năng phân công và hướng dẫn công việc

– Nghệ thuật phân công công việc

– Kinh nghiệm & thực hành cho hướng dẫn công việc hiệu quả

 • EDAC và kỹ thuật hướng dẫn công việc tại xưởng
 • Một số phương pháp, hỗ trợ cho hướng dẫn công việc (vật mẫu, phiếu quy trình, …)

–  Kỹ thuật phản hồi, góp ý với công nhân về kết quả công việc.

03.PHẦN 3  :  Nghệ thuật tạo sự hợp tác tại nơi làm việc

– Tầm quan trọng của sự hợp tác:

 • Định nghĩa và lợi ích hợp tác nơi làm việc.
 • 3 yếu tố cốt lõi và các đặc điểm chính của hợp tác.

– Nghệ thuật khen ngợi công nhân– khuyến khích họ làm việc
-Một số công cụ khác để khuyến khích công nhân làm việc tốt hơn
-Các kinh nghiệm cải thiện mối quan hệ với công nhân qua việc cân bằng công việc và  cuộc sống.
-Tìm hiểu nhu cầu công nhân – Thuyết Maslow và Herzberg về nhu cầu.
-Kỹ năng đặt câu hỏi để tìm hiểu công nhân
-Kỹ năng lắng nghe công nhân.

04. PHẦN 4 : Kỹ năng xử lý mâu thuẫn trong nhóm

-Những nguyên nhân chính gây mâu thuẫn nơi làm việc
-Phân loại mâu thuẫn: ẩn và công khai và cách xử lý
-Các bước xử lý mâu thuẫn giữa công nhân

 • Nhận diện phản ứng của công nhân trước mâu thuẫn
 • Hạn chế mâu thuẫn từ cái “TÔI” của mỗi người
 • Chiến lược xử lý và ngăn ngừa mâu thuẫn từ công nhân và người Quản lý

-Kỹ năng xử lý mâu thuẫn của chuyền trưởng

 • Mô hình đối thoại – Các chiến lược trong thương lượng
 • Làm thế nào để xây dựng lòng tin trong thương lượng
 • Đối thoại sáng tạo nhằm tìm ra giải pháp win – win