LẬP VÀ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH DOANH NGHIỆP Chủ động nguồn tiền, ngăn ngừa “túng quẫn”

LẬP VÀ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH DOANH NGHIỆP Chủ động nguồn tiền, ngăn ngừa “túng quẫn”

Doanh nghiệp thường rơi vào tình trạng “túng quẫn” không đáng có là thiếu hụt tiền mặt để chi trả cho những nhà cung cấp chỉ vì ước lượng không tốt thời điểm cần nhiều tiền mặt. Vấn đề này có thể hoàn toàn tránh được nếu thực hiện lập và sử dụng ngân sách doanh nghiệp tốt.

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể luôn xác định được chính xác mức lợi nhuận hiện tại và những nguyên nhân tạo ra (hoặc làm mất) lợi nhuận này, hay phải đợi đến cuối kỳ kinh doanh sau khi tổng kết sổ sách mới biết được?  Lập và sử dụng ngân sách còn là một công cụ giúp các doanh nghiệp nhìn rõ và kịp thời hoạt động hiện tại của mình tạo ra lợi nhuận như thế nào để có điều chỉnh thích hợp nhằm đạt mục tiêu mong muốn.

Đối tượng tham dự

Khóa học được biên soạn dành các nhà quản lý  của doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung vào:

  • Chủ doanh nghiệp;
  • Quản lý cấp cao như các Giám đốc, Phó giám đốc;

 

Tuy nhiên, khóa học cũng thiết thực, phù hợp cho các cấp quản lý sau nếu có nhu cầu thực hành lập và sử dụng ngân sách trong doanh nghiệp:

  • Kế toán trưởng/ Trưởng phòng Tài chính – Kế toán
  • Trưởng các phòng ban khác trong DN

Mục tiêu khóa học

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có khả năng:

  • Xác định được vai trò của việc lập và sử dụng ngân sách đối với hoạt động của doanh nghiệp;
  • Nắm vững các bước khi lập ngân sách và quy trình cơ bản của việc lập ngân sách tổng hợp trong doanh nghiệp;
  • Sử dụng ngân sách để kiểm soát hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Thời lượng khóa học

Khóa học thực hiện trong 1 ngày (hoặc 02 buổi)

 Nội dung khóa học

Chủ đề Nội dung Kết quả đạt được
1. Ngân sách và các lợi ích của ngân sách –      Ngân sách là gì?

–      Lợi ích của việc lập và  sử dụng  ngân sách hiệu quả  đối với doanh nghiệp

–      Xác định được lợi ích của việc lập và sử dụng ngân sách trong họat động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp
2. Hoạch định ngân sách –      Các bước hoạch định ngân sách

–      Nhóm hoạch định ngân sách

–      Nhân tố và ngân sách quyết định

–      Thu thập và tổng hợp thông tin

–      Lập ngân sách tổng hợp

–      Phê duyệt ngân sách

Triển khai việc lập ngân sách tại doanh nghiệp của mình thông qua:

–      Tổ chức nhóm lập ngân sách thích hợp,

–      Chọn ngân sách quyết định

–      Thu thập thông tin phù hợp

3. Sử dụng ngân sách –      Ngân sách linh hoạt

–      Phân tích biến động

–      Đánh giá hoạt động

–      Sử dụng ngân sách để có những quyết định, điều chỉnh các hoạt động thích hợp

–      Đánh giá kết quả hoạt động của các bộ phận và của doanh nghiệp

4. Các nguyên tắc lập và quản lý ngân sách hiệu quả –      Những  điểm lưu ý cho nhà quản lý –      Xác định được những thuận lợi/ khó khăn khi triển khai lập và sử dụng ngân sách để có những giải pháp thích hợp

Phương pháp giảng dạy

Phương pháp giảng dạy dựa trên cách tiếp cận giải quyết vấn đề, thực hành và phát huy tối đa tính chủ động của học viên. Trong quá trình học, học viên được khuyến khích liên hệ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp để phát hiện ra các vấn đề tồn tại. Vấn đề của học viên sẽ được phân tích trên lớp và sử dụng như các ví dụ minh họa sống động. Học viên sẽ thực hành các kỹ năng ngay tại lớp. Với vai trò là người dẫn dắt và hỗ trợ, giảng viên sẽ vận dụng phương pháp học tương tác để học viên chủ động tiếp nhận kỹ năng mới, thông qua những hoạt động như thảo luận nhóm, diễn vai, trò chơi, .v.v… Các bài tập ứng dụng là những gợi ý để học viên xây dựng kế hoạch hành động cá nhân để áp dụng tại doanh nghiệp của mình sau khó#a học.

Giảng viên

Là những người đã có nhiều năm trải nghiệm quản lý trong lĩnh vực Quản trị Tài chính – Kế toán và được Business Edge huấn luyện phương pháp giảng dạy theo công nghệ của Úc.