TẠO ẢNH HƯỞNG Thu phục lòng người đạt mục tiêu công việc

TẠO ẢNH HƯỞNG Thu phục lòng người đạt mục tiêu công việc

Bản chất của công việc quản lý là thực hiện công việc thông qua người khác như nhân viên, đồng sự, cấp trên, v.v… Việc điều khiển người khác làm theo mong muốn của mình nhằm đạt mục tiêu công việc đề ra quả là một việc không dễ! Càng điều khiển được người khác, thì cơ hội thăng tiến càng nhiều. Tại sao có nhà quản lý chỉ cần “nói đùa một câu” là nhiều người tán thưởng làm theo, trong khi không ít nhà quản lý nói lý nói lẽ đủ kiểu” mà vẫn không thuyết phục người khác? Phải chăng nhà quản lý cần phải có kỹ năng gì để điều khiển người khác ngoài quyền hạn?

 

Câu trả lời chính là nằm trong khóa học “Tạo ảnh hưởng – Thu phục lòng người đạt mục tiêu công việc”.

 

Đối tượng học viên

Khóa học được thiết kế dành riêng cho các nhà quản là trưởng phòng, hoặc các trưởng nhóm trong các DNNVV.

 

Mục tiêu khóa học

Sau khi kết thúc khoá học, học viên sẽ có khả năng để :

  • Nắm rõ được bản chất và ý nghĩa của khả năng tạo ảnh hưởng đối với vai trò và sự thành công của người quản lý;
  • Tạo ảnh hưởng thông qua việc phát triển và sử dụng các nguồn quyền lực tiềm năng của mình;
  • Tạo ảnh hưởng bằng những chiến lược và công cụ phù hợp;

 

Thời lượng khóa học

Khoá học thực hiện trong 02 ngày (tương đương với 04 buổi).

Nội dung khoá học

 

Chủ đề Nội dung Kết quả đạt được
1. Bản chất & ý nghĩa của khả năng tạo ảnh hưởng với vai trò và sự thành công của người quản lý §  Khả năng tạo ảnh hưởng & sức mạnh của người quản lý

§  Bản chất của việc tạo ảnh hưởng

§  Những yếu tố tạo nên sức ảnh hưởng

§  Hiểu rõ tầm quan trọng của việc tạo ảnh hưởng trong quản lý

§  Nhận biết được bản chất của việc tạo ảnh hưởng trong quản lý

 

 

2. Tạo sức ảnh hưởng bằng quyền lực tiềm tàng §  Quyền lực từ vị trí công việc và quyền lực từ cá nhân

§  Các hình thức để tăng cường quyền lực

 

§  Phân biệt các loại quyền lực và tác dụng của chúng

§  Xác định cách thức để xây dựng các loại quyền lực

§  Tự đánh giá việc sử dụng các quyền lực và xác định kế hoạch phát triển quyền lực cho bản thân

3. Tạo ảnh hưởng bằng những chiến lược và công cụ phù hợp §  Chiến lược cưỡng ép

§  Chiến lược thương lượng

§  Chiến lược dùng lý lẽ

 

§  Sử dụng chiến lược phù hợp khi gây ảnh hưởng
4. Những công cụ bổ trợ §  Nguyên tắc thuyết phục

§  Hành xử kiên quyết

§  Gây thiện cảm

§  Sử dụng nguồn lực ‘chính trị’

§  Nắm vững những công cụ, kỹ năng bổ trợ cho việc gây ảnh hưởng

Phương pháp giảng dạy

Phương pháp giảng dạy dựa trên cách tiếp cận giải quyết vấn đề, thực hành và phát huy tối đa tính chủ động của học viên. Trong quá trình học, học viên được khuyến khích liên hệ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp để phát hiện ra các vấn đề tồn tại. Vấn đề của học viên sẽ được phân tích trên lớp và sử dụng như các ví dụ minh họa sống động. Học viên sẽ thực hành các kỹ năng ngay tại lớp. Trong khóa học, với vai trò là người dẫn dắt và hỗ trợ, giảng viên sẽ vận dụng phương pháp học tương tác để học viên chủ động tiếp nhận kỹ năng mới, thông qua những hoạt động như thảo luận nhóm, diễn vai, trò chơi, .v.v… Các bài tập ứng dụng là những gợi ý để học viên xây dựng kế hoạch hành động cá nhân để áp dụng tại doanh nghiệp của mình sau khóa học.

 

Giảng viên

Là những người đã có nhiều kinh nghiệm quản lý và được Business Edge huấn luyện phương  pháp giảng dạy theo công nghệ của Úc.

Chứng chỉ

Do Business Edge phối hợp với đối tác đào tạo cấp cho học viên tham gia đầy đủ và nghiêm túc toàn bộ khoá học.

Các lợi ích sau khóa học

  • Học viên có cơ hội tham gia hội thảo do Business Edge tổ chức nhằm giải quyết những vướng mắc khi áp dụng những điều đã học vào thực tế công việc.
  • Một số doanh nghiệp sẽ được Business Edge chọn để đánh giá tác động sau đào tạo đem lại cho doanh nghiệp.