LA KIẾN MỸ

LA KIẾN MỸ

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản trị nguồn nhân lực tại các Công ty đa quốc gia của cả 2 ngành sản xuất và dịch vụ, anh La Kiến Mỹ được đánh giá là một đối tác kinh doanh năng động. Là một chuyên gia quản trị NNL, anh Mỹ luôn đạt được sự tin tưởng và ủng hộ của cả người lao động và chủ doanh nghiệp. Anh có kinh nghiệm tạo động lực làm việc cho nhân viên để đạt được mục tiêu của doanh nghiệp đồng thời cũng thỏa mãn nhu cầu của người lao động. Điểm mạnh của anh Mỹ là khả năng sọan các chính sách và qui trình quản l‎ý công việc, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng tinh thần đồng đội và hiệu quả làm việc theo nhóm. Tạo ảnh hưởng, kèm cặp và đào tạo nhân viên là những kỹ năng chuyên môn độc đáo của anh Mỹ trong quản trị NNL.

Trước khi là thành viên của Nhóm HRPG, anh từng là Giám Đốc Nhân sự tại công ty Acer Vietnam Co. Ltd. (2007-2008), Giám Đốc Nhân sự của khách sạn 5 sao Equatorial (2005-2007), Phó Giám Đốc Hành Chánh Nhân sự kiêm Giảng viên nội bộ của VUS English Training Service Center (2003-2005), Giám Đốc Nhân sự của ILA VIETNAM LTD (2001-2003), Trợ Lý Tổng Giám đốc phụ trách Hành chánh Nhân sự Cty Liên Doanh Tovecan Corp. Ltd của Nhật Bản (1993-2001).

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Anh La Kiến Mỹ đã tham gia nhiều khóa đào tạo ngắn hạn của các tổ chức đào tạo quốc tế có uy tín, như: Kỹ năng giao tiếp, Dịch vụ khách hàng hòan hảo, Đàm phán hiệu quả do Navigos Group tổ chức, kỹ năng Nói sao người nghe hiểu, Quản l‎ý dự án, Kỹ năng lãnh đạo và quản lý do TD&T tổ chức, Hành vi tổ chức, Tài chính cho TP không phải TPTC do American Information Technology and Management Association tổ chức, Kỷ năng đào tạo và huấn luyện do Business Edge tổ chức, v.v…

 

Kinh nghiệm làm việc trong nhiều lĩnh vực kinh doanh tại các Công ty vốn đầu tư nước ngòai, Công ty liên doanh, các Doanh nghiệp vừa và nhỏ đã giúp anh Mỹ phát triển rất tốt kỹ năng thực hành quản trị theo định hướng kinh doanh và có thể chia sẻ tốt cùng học viên của mình. Kinh nghiệm dày dạn, sự chin chắn, kỹ năng giao tiếp và trình bày xuất sắc là những ưu điểm đã giúp anh thực hiện các khóa đào tạo có chất lượng cho khách hàng.

KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO

Anh Mỹ đã được Business Edge công nhận đủ tư cách giảng dạy các khóa học của Business Edge như sau:

– Về Quản trị Nguồn NNL:

  1. Hoạch định NNL;
  2. Giữ NV giỏi;
  3. Đánh giá hiệu quả cv.

– Về Kỹ năng Lãnh đạo Quản :

  1. Tạo động lực làm việc
  2. Giải quyết vấn đề và ra quyết định (đã đăng ký, chờ xem xét)