NGUYỄN THANH BÌNH

NGUYỄN THANH BÌNH

Là giảng viên chính thức của tổ chức Business Edge do ngân hàng thế giới WB tài trợ . Và hiện nay là giảng viên thỉnh giảng của chương trình Better Work do cơ quan Lao Động Quốc Tế ILO tài trợ . Ông là  một người đam mê và nhiệt huyết trong giàng dạy.

Với nhiều năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý (Giám Đốc nhà máy Vietnam Toray Fibers (Nhật Bản), Giám đốc sản xuất công ty Design International (Pháp) : 1993-1995, Trưởng phòng Kỹ Thuật công ty SP co : 1990-1993, Quản Đốc nhà máy Cơ Khí Đồng Nai : 1985-1993) đã giúp ông chia sẽ những thực tế và kinh nghiệm quản lý cho các học viên trên lớp. Điều này đã làm cho học viên tự tin khi áp dụng vào thực tế tại Doanh Nghiệp của mình

Các chủ đề giảng dạy:

– Quản Lý Sản Xuât – Kỹ năng Lãnh Đạo và Quản Lý – Hoạch Định và Kiểm Soát công việc – Giải Quyết vấn Đề – Tạo động Lực Làm Việc – Giao Tiếp trong Quản Lý – Quản Lý Đội Nhóm – Quản Lý Dự An – Làm việc nhóm hiệu quả – Hướng Dẫn và Kèm cặp  – Phân công và Uy Thác – Đánh giá hiệu quả làm việc – Văn Hóa Doanh Nghiệp – Kaizen và 5 S – Sản xuất tinh gọn (LEAN).