XÂY DỰNG ĐỘNG LỰC NỘI TẠI TRỞ THÀNH NGƯỜI LÀM VIỆC THÔNG MINH

XÂY DỰNG ĐỘNG LỰC NỘI TẠI TRỞ THÀNH NGƯỜI LÀM VIỆC THÔNG MINH

XÂY DỰNG NĂNG LỰC NỘI TẠI

TRỞ THÀNH NGƯỜI LÀM VIỆC THÔNG MINH

Học viên mục tiêu

Khóa học được thiết kế cho các đối tượng nhân viên của các doanh nghiệp, những người đang làm việc trong môi trường kinh doanh đa dạng, có sự tương tác với nhiều đối tượng khác nhau. Khóa học sẽ giúp các bạn hiểu được vai trò và lợi ích của việc làm chủ bản thân, biết cách xây dựng và nuôi dưỡng động lực làm việc, các mối quan hệ với mọi người và quản lý công việc cá nhân để trở thành người làm việc thông minh thay vì làm việc chăm chỉ.

Mục tiêu:

Sau khóa học, học viên có thể:

  • Biết cách xây dựng và duy trì năng lực làm việc của bản thân.
  • Biết cách làm việc thông minh để đạt kết quả cao thay vì làm việc chăm chỉ.
  • Biết cách giao tiếp tư vấn với khách hàng để trở thành người bán hàng đồng cảm

Liên hệ hợp tác đào tạo

Thông tin liên hệ để nhận thêm nhiều tư vấn về dịch vụ từ ISM.
Điện thoại 028 38291877 (Admin) hoặc info@ism.com.vn