2022.07-UNILEVER-CHUỖI LỚP-QUẢN TRỊ VÀ LẬP KẾ HOẠCH HIỆU QUẢ_2022.07.11-UNILEVER-SGN

2022.07-UNILEVER-CHUỖI LỚP-QUẢN TRỊ VÀ LẬP KẾ HOẠCH HIỆU QUẢ_2022.07.11-UNILEVER-SGN

Giảng viên: Huỳnh Trọng Chiến

Liên hệ đào tạo

028 38291877

Thông tin liên hệ để nhận thêm nhiều tư vấn về dịch vụ từ ISM.
Điện thoại 028 38291877 (Admin)
(Khung giờ hành chính: 9h-17h thứ 2 đến thứ 6)