TRẦN DIỄM CHÂU

TRẦN DIỄM CHÂU

Chị là phó giám đốc công ty giải pháp quản trị tổng thể ISM.

Sau hơn 20 năm quản lý trong lĩnh vực Nhân sự, Marketing – Bán hàng với vị trí Phó tổng Kinh doanh (Nhà máy gạch men Chang Yih), Giám đốc Dự Án (Kiếng Đình quốc), phó phòng Dịch vụ khách hàng (Tập đoàn Gạch Đồng Tâm), trưởng nhóm phát hành (Tập Đoàn báo chí Ringier), chị Châu chuyển qua lãnh vực đào tạo với tư cách là giảng viên và tư vấn đào tạo & phát triển cho các doanh nghiệp với các dự án Business Edge, dự án Better Work, Vietnamairlines, Vietcapital Bank, dự án đào tạo PPP giữa chính phủ Đức và Hafele (GIZ), phát triển chuỗi bán lẻ dươc phẩm Pharmacity, AIT, LearnSmart

Chị Châu đã đào tạo thành công nhiều chương trình huấn luyện các kỹ năng cho các công ty: Unilever, Pharmacity, Zoetis, Kính Đình Quốc, tập đoàn Chang Yih, Viện Kế Toán, Công ty Đông Đỉnh Phong, Công ty Hafele, ITL, Gras Savoye, Ngân hàng Bản Việt, …..

Với mong muốn tìm kiếm những giải pháp và các công cụ phù hợp giúp doanh nghiệp có thể áp dụng hiệu quả trong điều kiện thực tế của các doanh nghiệp Việt Nam, chị Châu đã không ngừng học hỏi, trao dồi kiến thực, kinh nghiệm thông qua việc tham gia các dự án đào tạo doanh nghiệp với các tổ chức Business Edge – MPDF, PPP – GIZ, AIT, …..

Chính niềm say mê học hỏi, kinh nghiệm và cách tiếp cận thực tiễn đã giúp chị có khả năng làm tăng thêm các giá trị cho các khách hàng bằng các giải pháp thực tế.

Bằng cấp:

  • Cử nhân Ngữ văn Anh – Đại học Khoa Học, Xã hội và Nhân văn Tp. HCM
  • Chứng chỉ đào tạo giảng viên thiết kế khóa học  (train the trainer) của Learn Smart
  • Các chứng chỉ đào tạo của Business Edge – ISM: thuộc các chủ đề nhân sự, quản lý tài chính cho người không chuyên, quản lý và Marketing

Các chủ đề huấn  luyện:

  • Định hướng và phát triển nghề nghiệp
  • Kỹ năng Chăm sóc khách hàng
  • Quản lý công việc cá nhân
  • Kỹ năng giao tiếp
  • Kỹ năng bán hàng
  • Kỹ năng giám sát
  • Đào tạo và phát triển tổ chức