Tư Vấn

Tư vấn – Chiến lược Marketing

TOKYO DELI – Chuỗi nhà hàng Sushi Chiến lược Tiếp thị - Xây dựng thương hiệu Yêu cầu của dự án: Công ty liên doanh Trung Sơn thiết lập chuỗi nhà hàng sushi Tokyo Deli ở Việt Nam và mong muốn xây dựng hình ảnh và  bộ nhận diện thương hiệu Nhiệm vụ tư vấn: ISM tiến hành khảo sát khách hàng mục tiêu, thử sản phẩm và điều chỉnh thực đơn phù hợp các nhóm đối tượng tại TP.HCM ISM xây dựng [...]

Khách hàng Bí Mật

Dự án “Khách hàng Bí mật” kênh MT - tháng 1/ 2014 đến 02/ 2016. Đánh giá thường xuyên (hàng tháng) đối với năng lực, thái độ và kiến thức tư vấn bán hàng của toàn bộ nhân viên tư vấn bán hàng tại các siêu thị trên toàn quốc (600 nhân viên tại 85 siêu thị trên 20 tỉnh thành) Dự án “Khách hàng bí mật” kênh DT- tháng 12/ 2014 - đến 2/ 2015 Đánh giá năng lực, thái độ [...]