QUẢN LÝ CẢM XÚC BẢN THÂN – NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO THÀNH CÔNG

QUẢN LÝ CẢM XÚC BẢN THÂN – NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO THÀNH CÔNG


Project Description

 • 0
 • 25 Tháng Một, 2019

TRÍ TUỆ CẢM XÚC
QUẢN LÝ CẢM XÚC BẢN THÂN – NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO THÀNH CÔNG

 

Thời lượng : 02 ngày

Mục tiêu:

Sau khóa học, học viên có thể:

 • Xác định được tầm quan trọng của trí tuệ cảm xúc đối với hiệu quả công việc trong vai trò lãnh đạo.
 • Tăng cường nhận thức bản thân và năng lực của cá nhân để giải mã ngôn ngữ ẩn chứa trong các cảm xúc.
 • Xác định những phương pháp để quản lý tốt hơn cảm xúc cá nhân và sử dụng chúng một cách khôn ngoan nhằm có được những hành xử phù hợp trong công việc.
 • Nhận ra giá trị của tính lạc quan, phương pháp thực hành và biến tính lạc quan trở thành một đặc điểm trong phong cách lãnh đạo của cá nhân.

Nội dung chi tiết:

Vui lòng liên hệ ISM để nhận thông tin chi tiết của khóa học.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 •  Địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Tp HCM
 •  Điện thoại: 028 38291877
 •  Fax: 08 39103400
 •  Email: info@ism.com.vn
 •  Website: www.ism.com.vn