Giảm chi phí trong sản xuất bằng công cụ GHK

Giảm chi phí trong sản xuất bằng công cụ GHK


Project Description

 • 0
 • 18 Tháng Hai, 2019

GIẢM CHI PHÍ TRONG SX BẰNG CÔNG CỤ GHK

(GOOD HOUSEKEEPING)

(Chương trình của CHLB Đức chuyển giao) Thời lượng: 1 ngày

                                                                   

Mục tiêu:

           Kết thúc khóa đào tạo, học viên có khả năng:

 • Giải thích thế nào là biện pháp GHK
 • Xác định ba lợi ích (triple win plus) của việc áp dụng GHK vào sản xuất
 • Nhận dạng các dạng lãng phí NPO (Non-Product Output) trong từng công đoạn SX của sơ đồ dòng (flow chart), đặc biệt lãng phí nguyên vật liệu
 • Đề ra các biện pháp cải tiến khả thi, phù hợp với tình hình nhà máy
 • Phân tích hiệu quả về mặt chi phí, môi trường, tổ chức và an toàn sức khỏe
 • Đề xuất biện pháp cải tiến tại nhà máy theo cơ chế bottom – up

 

Phương pháp:

 Kết hợp lý thuyết (30%) và thực hành (70%) tạo sự tương tác cao giữa Giảng viên với học viên, học viên với học viên:

 • Thảo luận nhóm
 • Bài tập tình huống
 • Đóng vai
 • Trò chơi…

 

Đối tượng HV: Tổ trưởng, chuyền trưởng, quản đốc xưởng….

 

Phần 1:

GHK VÀ BA LỢI ÍCH CÙNG ĐẠT ĐƯỢC

 

 

·         Những đặc điểm của các biện pháp GHK

·         Ba lợi ích của GHK (Nghiên cứu điển hình các áp dụng thành công)

 

 

Phần 2:

VÌ SAO CẦN ÁP DỤNG GHK?

 

·         Các đầu vào chính trong SX mà GHK nhắm vào: nguyên vật liệu, năng lượng, nước

·         Khái niệm về đầu ra phi sản phẩm NPO và tỉ lệ lãng phí do NPO trong SX

·         Phương pháp để nhận dạng NPO (Bài tập tình huống)

·         Phân tích tác động của NPO đến nhà máy (chi phí, môi trường, tổ chức và an toàn sức khỏe)

·         Các dạng NPO (hình ảnh thực tế minh họa)

 

 

Phần 3:

NHẬN DẠNG NPO TRONG

BÀI TẬP MÔ PHỎNG

 

·         Bài tập mô phỏng SX một đơn hàng xuất khẩu

·         Đánh giá kết quả

·         Phân tích NPO và các nguyên nhân, những người có liên quan (trách nhiệm thuộc về ai?)

·         Cải tiến giảm NPO bằng công cụ M.E.D.I.C

 

 

Phần 4:

THỰC HÀNH NHẬN DẠNG NPO THEO TÌNH HUỐNG SX THỰC TẾ CỦA HV

 

 

·         Vẽ sơ đồ dòng nguyên liệu (flow chart) của một công đoạn SX (Bài tập thực hành nhóm)

ü  Xác định tất cả các đầu vào và NPO tương ứng

ü  Đánh giá tầm quan trọng của các NPO

·         Phân tích nguyên nhân gây ra NPO theo biểu đồ tư duy (mind map)

·         Ý tưởng về biện pháp GHK để cải tiến

·         Phân tích hiệu quả của biện pháp

Giảng viên cao cấp Tổ chức Lao động

Quốc tế ILO – GV Business Edge

Khai giảng: 10/03/2019

Học phí: 1.500.000/hv

Hotline đăng ký:

Ms Ngọc Vi: 0908 611 669

Email: ngocvi.training@ism.com.vn