NGHỆ THUẬT TƯ VẤN BÁN HÀNG BĐS

NGHỆ THUẬT TƯ VẤN BÁN HÀNG BĐS


Project Description

  • 0
  • 2 Tháng Tư, 2019

NGHỆ THUẬT TƯ VẤN BÁN HÀNG BĐS

Để trở thành người bán hàng đồng cảm

Theo thông kê từ Internet Penetration (Demand Institute | Mobile Internet Penetration, Frequency and Daily Time Spent: We Are Social & Hootsuite, Digital in 2018), tốc độ thương mại điện tử ngày càng nhanh chóng, riêng Việt Nam số lượng người thâm nhập Internet trong năm 2018 tăng 66%. Việc làm sao mang đến cho khách hàng trải nghiệm vừa online vừa offline (O2O) là xu thế tất yếu, để lôi kéo sự tin tưởng và trung thành của khách.

Chính vì thế, đó cũng là  thách thức của các chuyên gia tư vấn bất động sản ngày nay: phải là chuyên gia thật sự trong ngành – làm sao giúp khách hàng tìm kiếm sản phẩm phù hợp nhất cho riêng cá nhân họ, và thực hiện các giao dịch nhanh chóng dễ dàng vì khách hàng hiểu biết và tinh tế hơn rất nhiều so với trước công nghiệp 4.0, họ cũng không muốn chờ đợi.

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 01 ngày

Để nhận được nội dung chi tiết chương trình

Vui lòng liên hệ:

  •  Điện thoại: 028 38291877
  •  Fax: 028 39103400
  •  Email: info@ism.com.vn
  •  Website: www.ism.com.vn
  •  Facebook: https://www.facebook.com/giaiphapquantritongtheI.S.M/