Khóa học: Đánh thức tiềm năng sáng tạo của bản thân

Khóa học: Đánh thức tiềm năng sáng tạo của bản thân


Project Description

  • 0
  • 12 Tháng Bảy, 2018

Khóa học: Đánh thức tiềm năng sáng tạo của bản thân

Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hiện nay, việc tạo ra kết quả đột phá và
khác biệt là yêu cầu cấp thiết của doanh nghiệp để đạt được lợi thế cạnh tranh.
Làm thế nào để thoát khỏi những lối mòn trong tư duy, những thói quen trong
hoạt động để tìm ra những giải pháp sáng tạo, mới lạ trong công việc hàng ngày?
Khóa học “Đánh thức tiềm năng sáng tạo của bản thân” trang bị cho bạn những
công cụ hữu dụng, giúp bạn có thể khơi dậy sự sáng tạo của bản thân một cách
hiệu quả.

Hãy nhấc điện thoại gọi ngay Hotline: 0908 611 669 (Ms Vi)

Bộ phận tư vấn ISM để lấy thông tin ngày khai giảng và chi tiết khóa học nhé.
.