Giảng Viên

NGÔ ĐÌNH DŨNG

HỌC VỊ : Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, ngành Kinh doanh Quốc tế, viện Công Nghệ Châu Á, Thái Lan, 1996. Kỹ sư Hóa Công nghệ và Thực Phẩm, Đại học Bách Khoa Tp.HCM, 1992 Cử nhân Anh văn, Đại học Khoa học xã hội nhân văn TP. HCM, 1992 Chứng chỉ đào tạo giảng viên thiết kế khóa học (train the trainer) của Learn Smart - Các chứng chỉ đào tạo của Business Edge - ISM KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN: Giám đốc [...]